ભાડૂત તરીકેના તમારા કયા અધિકાર છે?

ભાડૂત તરીકેના તમારા કયા અધિકાર છે?

દરેક ભાડૂત પાસે બે અગત્યના અધિકારો છે: રહેવાનો આનંદ માણવાનો અધિકાર અને ભાડેથી સુરક્ષિત રાખવાનો અધિકાર. જ્યાં અમે ભાડુઆતના પહેલા હકની સાથે ચર્ચા કરી હતી મકાનમાલિકની જવાબદારીઓ, ભાડૂતનો બીજો જમણો એક અલગ બ્લોગ વિશે ભાડાનું રક્ષણ. તેથી જ આ બ્લોગમાં અન્ય એક રસપ્રદ પ્રશ્નની ચર્ચા કરવામાં આવશે: ભાડૂતને અન્ય કયા અધિકાર છે? ભાડૂત મકાનમાલિક વિરુદ્ધના જીવનધોરણનો આનંદ અને ભાડાનું રક્ષણ કરવાનો અધિકાર એ જ અધિકાર નથી. ઉદાહરણ તરીકે, ભાડૂતને તે સંપત્તિના સ્થાનાંતરણના સંદર્ભમાં ઘણા અધિકારો પણ હકદાર છે જે ભાડાને વટાવી શકતા નથી અને સબલેટીંગમાં નથી. આ બ્લોગમાં બંને હકો પર સતત ચર્ચા કરવામાં આવે છે.

સંપત્તિનું સ્થાનાંતરણ ભાડાને પાર કરતું નથી

ડચ સિવિલ કોડના આર્ટિકલ 1: 7 ના ફકરા 226, જે નિવાસી અને વ્યવસાયિક જગ્યાના ભાડૂતોને લાગુ પડે છે:

"મકાનમાલિક દ્વારા ભાડૂત કરાર (…) નો સંબંધ ધરાવતા મિલકતનું સ્થાનાંતરણ, મકાનમાલિકના હક અને જવાબદારીઓને ભાડુઆત કરારથી હસ્તગત કરનારને સ્થાનાંતરિત કરે છે. "

ભાડૂત માટે, આ લેખનો અર્થ સૌ પ્રથમ એ છે કે ભાડેથી લેવાયેલી સંપત્તિની માલિકીના સ્થાનાંતરણ, ઉદાહરણ તરીકે મકાનમાલિક દ્વારા બીજાને વેચાણ દ્વારા, ભાડા કરારને સમાપ્ત કરતું નથી. વધુમાં, ભાડૂત મકાનમાલિકના કાયદાકીય અનુગામીની સામે દાવાઓ આપી શકે છે, હવે આ કાનૂની અનુગામી મકાનમાલિકના અધિકારો અને જવાબદારીઓ ધારે છે. ભાડુઆતના ચોક્કસ દાવો કયા સવાલના છે તે માટે, મકાનમાલિકના કયા અધિકાર અને જવાબદારીઓ તેના કાનૂની અનુગામીને આપે છે તે પહેલાં તે સ્થાપિત કરવું જરૂરી છે. નાગરિક સંહિતાના આર્ટિકલ 3: 7 ના ફકરા 226 અનુસાર, આ ખાસ કરીને મકાનમાલિકના હક અને ફરજો છે જે ભાડૂત દ્વારા ચૂકવણી કરવામાં આવતી વિચારણા માટે ભાડેથી લેવાયેલી સંપત્તિના ઉપયોગથી સીધી સંબંધિત છે, એટલે કે ભાડુ. આનો અર્થ એ છે કે ભાડૂત મકાનમાલિકના કાયદાકીય અનુગામીની વિરુધ્ધ દાવા કરી શકે છે, તે સૈદ્ધાંતિક રૂપે, તેના બે સૌથી મહત્વપૂર્ણ અધિકાર સાથે સંબંધિત છે: રહેવાની મજા માણવાનો અધિકાર અને ભાડાનું રક્ષણ.

મોટે ભાગે, જોકે, ભાડૂત અને મકાનમાલિક અન્ય સામગ્રીની બાબતમાં ભાડા કરારમાં અન્ય કરારો પણ કરે છે અને તેને કલમોમાં રેકોર્ડ કરે છે. એક સામાન્ય ઉદાહરણ ભાડૂતના પૂર્વ-અધિકારના અધિકાર અંગેની કલમ છે. જો કે તે ભાડૂતને ડિલિવરી માટે હકદાર નથી, તે મકાનમાલિકની offerફર કરવાની ફરજ સૂચવે છે: મકાનમાલિકને ભાડે આપેલ મિલકત ભાડૂતને પહેલાં વેચવા માટે offerફર કરવી પડશે તે પહેલાં તે બીજા કાનૂની અનુગામીને વેચી શકાય. શું આગામી મકાન માલિક પણ ભાડુઆત તરફ આ કલમ દ્વારા બંધાયેલ હશે? કેસના કાયદાને ધ્યાનમાં રાખીને, આ કેસ નથી. આ પ્રદાન કરે છે કે ભાડૂતનો પૂર્વ-અધિકારનો અધિકાર સીધો ભાડ સાથે સંબંધિત નથી, જેથી ભાડેથી લેવાયેલી સંપત્તિની ખરીદીના અધિકાર અંગેની કલમ મકાનમાલિકના કાનૂની અનુગામીને પસાર ન થાય. આ ફક્ત ત્યારે જ અલગ છે જો તે ભાડૂત પાસેથી ખરીદવાના વિકલ્પની ચિંતા કરે છે અને મકાનમાલિકને સમયાંતરે ચૂકવણી કરવામાં આવતી રકમમાં અંતિમ સંપાદન માટે વળતરનો એક ઘટક શામેલ હોય છે.

સબલેટીંગ

આ ઉપરાંત, સિવિલ કોડની કલમ 7: 227 ભાડૂતના હકની બાબતમાં નીચે જણાવે છે:

"ભાડુઆતને ભાડેથી મળેલી સંપત્તિનો ઉપયોગ, સંપૂર્ણ અથવા અંશત else કોઈ બીજાને આપવા માટે અધિકૃત છે, સિવાય કે તેણે એવું ન માની લીધું હોય કે લેણદારને અન્ય વ્યક્તિના ઉપયોગ અંગે વાંધો છે."

સામાન્ય રીતે, આ લેખમાંથી તે સ્પષ્ટ છે કે ભાડૂતને ભાડેથી લેવાયેલી સંપત્તિનો તમામ ભાગ અથવા અન્ય વ્યક્તિને પૂરક કરવાનો અધિકાર છે. સિવિલ કોડના આર્ટિકલ 7: २२227 ના બીજા ભાગને ધ્યાનમાં રાખીને, ભાડૂત, જો કે, મકાનમાલિકને તેના પર વાંધો હોવાની શંકાના કારણો હોવાને કારણે જો તે દાવો માંડવાની કાર્યવાહી કરી શકશે નહીં. કેટલાક કેસોમાં, મકાનમાલિકનો વાંધો સ્પષ્ટ છે, ઉદાહરણ તરીકે જો ભાડા કરારમાં એક સબસિટીંગ પ્રતિબંધ શામેલ કરવામાં આવે છે. તે કિસ્સામાં, ભાડૂત દ્વારા સબબ્લેટ કરવાની મંજૂરી નથી. જો ભાડૂત કોઈપણ રીતે આ કરે છે, તો બદલામાં દંડ થઈ શકે છે. આ દંડ પછી ભાડા કરારમાં પૂરક પર પ્રતિબંધ સાથે જોડાયેલ હોવું જોઈએ અને મહત્તમ રકમ સાથે બંધાયેલ હોવું જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે, એર બી એન્ડ બી દ્વારા ઓરડામાં પૂરવાનું આ રીતે લીઝ પર પ્રતિબંધિત કરી શકાય છે, જે ઘણી વાર આ કિસ્સામાં બહાર આવે છે.

આ સંદર્ભમાં, નાગરિક સંહિતાનો લેખ 7: 244 એ રહેવાની જગ્યાના પૂરવણી માટે પણ મહત્વપૂર્ણ છે, જેમાં જણાવાયું છે કે વસવાટ કરો છો જગ્યાના ભાડૂતને રહેવાની આખી જગ્યા ભાડે લેવાની મંજૂરી નથી. આ કોઈ વસવાટ કરો છો જગ્યાના ભાગને લાગુ પડતું નથી, જેમ કે ઓરડો. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, ભાડૂત બીજાને રહેવાની જગ્યા અંશતble પૂરું કરવા સિદ્ધાંતરૂપે મુક્ત છે. સૈદ્ધાંતિક રીતે, સબટેન્ટને ભાડેની સંપત્તિમાં રહેવાનો પણ અધિકાર છે. જો ભાડૂતએ પોતે ભાડેથી લીધેલી મિલકત ખાલી કરવી હોય તો પણ આ લાગુ પડે છે. છેવટે, ડચ સિવિલ કોડની કલમ 7: 269 એ પૂરી પાડે છે કે મકાનમાલિક કાયદાના સંચાલન દ્વારા પૂરતા ચાલુ રાખશે, પછી ભલે મુખ્ય ભાડા કરાર સમાપ્ત થઈ ગયો હોય. જો કે, આ લેખના હેતુ માટે નીચેની શરતોને પૂર્ણ કરવી આવશ્યક છે:

  • સ્વતંત્ર રહેવાની જગ્યા. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, જેમાં વસવાટ કરો છો જગ્યા તેની પોતાની accessક્સેસ અને તેની પોતાની આવશ્યક સુવિધાઓ, જેમ કે રસોડું અને બાથરૂમ. ફક્ત ઓરડાને સ્વતંત્ર રહેવાની જગ્યા તરીકે જોવામાં આવતું નથી.
  • સબસીઝ કરાર. સિવિલ કોડના આર્ટિકલ 7: 201 માં વર્ણવ્યા અનુસાર ભાડુઆત અને સબંટન્ટ વચ્ચેના કરાર જે ભાડા કરાર માટેની આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરે છે.
  • લીઝ એગ્રીમેન્ટ એ રહેવાની જગ્યાના ભાડાથી સંબંધિત છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, ભાડૂત અને મકાનમાલિક વચ્ચેનો મુખ્ય ભાડા કરાર, કાનૂની રહેવાની જગ્યાની જોગવાઈઓ લાગુ પડે ત્યાં જગ્યાના ભાડા અને લીઝથી સંબંધિત હોવું જોઈએ.

જો ઉપરોક્ત જોગવાઈઓનું પાલન કરવામાં ન આવે તો, ભાડૂત અને મકાનમાલિક વચ્ચેના ભાડા કરારના મુખ્ય કરારને સમાપ્ત કર્યા પછી, મકાનમાલિક પાસેથી ભાડે રાખેલી મિલકતમાં રહેવાનો અધિકાર હોવાનો સબન્ટન્ટને હજી અધિકાર અથવા પદવી નથી. તેના માટે અનિવાર્ય. જો સબટેન્ટેન્ટ શરતોને પૂર્ણ કરે છે, તો તેણે આ હકીકત ધ્યાનમાં લેવી આવશ્યક છે કે મકાનમાલિક છ મહિના પછી સબંટન્ટ સામે કાર્યવાહી શરૂ કરી શકે છે જેથી ક્રમમાં આવવા દેવામાં આવનારા કામને સમાપ્ત કરવા અને ખાલી કરાવવાની સમાપ્તિ થઈ શકે.

વસવાટ કરો છો જગ્યાની જેમ, વ્યવસાયિક જગ્યા પણ ભાડૂત દ્વારા પૂરક થઈ શકે છે. પરંતુ આ કિસ્સામાં સબંટન્ટ મકાનમાલિક સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે, જો ભાડૂતને આવું કરવાની સત્તા આપવામાં આવી ન હતી અથવા ભાડેથી લીધેલી મિલકત ખાલી કરવી પડશે તો? 2003 માટે સ્પષ્ટ તફાવત હતો: મકાનમાલિકને સબટેન્ટ સાથે કંઈ લેવાદેવા નહોતા કારણ કે સબટેન્ટને ભાડૂત સાથે ફક્ત કાનૂની સંબંધ હતા. પરિણામે, સબટેન્ટને પણ કોઈ અધિકાર નહોતા અને આમ તે મકાનમાલિક સામે દાવો કરે છે. ત્યારથી, કાયદો આ મુદ્દા પર બદલાઈ ગયો છે અને તે શરૃ કરે છે કે જો ભાડૂત અને મકાનમાલિક વચ્ચેનો મુખ્ય ભાડા કરાર સમાપ્ત થાય છે, તો ભાડૂતએ સબટેન્ટના હિતો અને સ્થિતિની સંભાળ લેવી જ જોઇએ, ઉદાહરણ તરીકે, કાર્યવાહીમાં સબટેન્ટને જોડાવા સાથે મકાનમાલિક પરંતુ જો કાર્યવાહી પછી મુખ્ય ભાડા કરાર હજી પણ સમાપ્ત કરવામાં આવે છે, તો સબટેન્ટના અધિકારો પણ સમાપ્ત થશે.

શું તમે ભાડુઆત છો અને શું તમને આ બ્લોગ સંબંધિત કોઈ પ્રશ્નો છે? પછી સંપર્ક કરવો Law & More. અમારા વકીલો ભાડૂત કાયદાના ક્ષેત્રના નિષ્ણાંત છે અને તમને સલાહ પ્રદાન કરવામાં ખુશ છે. કાનૂની કાર્યવાહીમાં તમારા ભાડા વિવાદના પરિણામ રૂપે, તેઓ કાનૂની રીતે તમારી સહાય કરી શકે છે.

ગોપનીયતા સેટિંગ્સ
અમારી વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરતી વખતે અમે તમારા અનુભવને વધારવા માટે કૂકીઝનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. જો તમે બ્રાઉઝર દ્વારા અમારી સેવાઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો, તો તમે તમારા વેબ બ્રાઉઝર સેટિંગ્સ દ્વારા કૂકીઝને પ્રતિબંધિત, અવરોધિત અથવા દૂર કરી શકો છો. અમે તૃતીય પક્ષોની સામગ્રી અને સ્ક્રિપ્ટ્સનો પણ ઉપયોગ કરીએ છીએ જે ટ્રેકિંગ તકનીકોનો ઉપયોગ કરી શકે છે. આવા તૃતીય પક્ષ એમ્બેડ્સને મંજૂરી આપવા માટે તમે નીચે પસંદગીપૂર્વક તમારી સંમતિ આપી શકો છો. અમે ઉપયોગ કરીએ છીએ તે કૂકીઝ, અમે એકત્રિત કરીએ છીએ તે ડેટા અને અમે તેની પ્રક્રિયા કેવી રીતે કરીએ છીએ તે વિશે સંપૂર્ણ માહિતી માટે, કૃપા કરીને અમારી તપાસો ગોપનીયતા નીતિ
Law & More B.V.