ઓફિસ ફરિયાદ પ્રક્રિયા

Law & More અમારા ગ્રાહકોના સંતોષને મહત્વ આપે છે. અમારી પે firmી તમારી સેવા માટે શ્રેષ્ઠ પ્રયત્નોનો ઉપયોગ કરશે. તેમ છતાં પણ એવું થઈ શકે છે કે તમે અમારી સેવાઓના અમુક પાસા વિશે અસંતોષ છો. તમે આવા સંજોગોમાં કરી શકો છો તે ક્રિયા નીચે તમે જોશો.

જો તમે સોંપણી કરારની રચના અને તેના અમલીકરણ વિશે અમારી અસંતોષ હોય, તો અમારી સેવાઓની ગુણવત્તા અથવા અમારા ઇન્વoiceઇસની માત્રા, તમારે તમારા વાંધા પહેલા તમારા પોતાના વકીલને સબમિટ કરવા વિનંતી છે. તમે અમારી પે firmીના શ્રી ટી.જી.એલ.એમ. મેવિસનો પણ સંપર્ક કરી શકો છો. અમારી પે firmી ફરિયાદને અમારી officeફિસની ફરિયાદ પ્રક્રિયામાં વર્ણવ્યા મુજબ કાર્યવાહી મુજબ કાર્યવાહી કરશે.

અમે, તમારી સાથે પરામર્શ કરીને શક્ય તેટલી ઝડપથી ઉભી થયેલી સમસ્યાનું સમાધાન શોધીશું. અમે હંમેશાં આવા સમાધાનની લેખિતમાં પુષ્ટિ કરીશું. તમે 4 અઠવાડિયાની અંદર લેખિતમાં તમારી ફરિયાદ અંગેની અમારી પ્રતિક્રિયા પ્રાપ્ત કરવાની અપેક્ષા કરી શકો છો. જો આ અવધિથી આપણે વિચલિત થવાની જરૂર હોય, તો અમે તમને સમયસર જણાવીશું અને અમે વિચલનનું કારણ અને તે શબ્દનો ઉલ્લેખ કરીશું જેમાં તમે અમારી પાસેથી પ્રતિક્રિયાની અપેક્ષા કરી શકો છો.

કલમ 1 વ્યાખ્યાઓ

આ ફરિયાદો પ્રક્રિયામાં નીચે જણાવેલ શરતોના નીચેના અર્થ હશે:

ફરિયાદ: કોઈ ગ્રાહક દ્વારા અથવા તેના વતી અસંતોષની કોઈ લેખિત અભિવ્યક્તિ, વકીલ અથવા વ્યક્તિ (વ્યક્તિઓ) દ્વારા વ્યાવસાયિક સેવાઓ માટે ક્લાયન્ટની સગાઈના નિષ્કર્ષ અથવા અમલને લગતી તેની જવાબદારી હેઠળ કામ કરે છે.ઓવરરીનકોમસ્ટ વેન ઓપ્રોડક્ટ), પૂરી પાડવામાં આવી સેવાઓની ગુણવત્તા અથવા આવી સેવાઓ માટે ઇન્વોઇસ કરેલી રકમ, સિવાય કે, એટર્ની પ્રોફેશન પર નેધરલેન્ડ કાયદાના ફકરા 4 ના અર્થમાં ફરિયાદ (એડવોકેટેનવેટ);

ફરિયાદી: કોઈ ગ્રાહક અથવા તેના પ્રતિનિધિ, ફરિયાદ નોંધાવી;

ફરિયાદી અધિકારી: વકીલ કે જેના પર ફરિયાદને સંચાલિત કરવાનો આરોપ છે, શરૂઆતમાં શ્રી ટી.જી.એલ.એમ.

લેખ 2 એપ્લિકેશનનો અવકાશ

2.1 આ ફરિયાદો પ્રક્રિયા દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવતી વ્યાવસાયિક સેવાઓ માટેના દરેક જોડાણને લાગુ પડે છે Law & More B.V. તેના ગ્રાહકો માટે.

૨.૨ તે દરેક વકીલની જવાબદારી છે Law & More B.V. આ ફરિયાદો પ્રક્રિયા સાથે સુસંગત રીતે બધી ફરિયાદોનું સંચાલન કરવું.

લેખ Ob ઉદ્દેશો

આ ફરિયાદો પ્રક્રિયાના ઉદ્દેશ છે:

  • એક પ્રક્રિયા સૂચવવા માટે કે જેના દ્વારા ક્લાયંટની ફરિયાદોનું નિરાકરણ લક્ષી રીતે અને વાજબી સમયગાળાની અંદર ઉકેલી શકાય;
  • ગ્રાહકની ફરિયાદના કારણ (ઓ) ની સ્થાપના માટેની કાર્યવાહી કરવાની;
  • ફરિયાદોને યોગ્ય રીતે નિયંત્રિત કરીને હાલના ગ્રાહકના સંબંધોને જાળવવા અને સુધારવા માટે;
  • ક્લાઈન્ટ કેન્દ્રિત રીતે કોઈપણ ફરિયાદના પ્રતિસાદને પ્રોત્સાહન આપવા માટે;
  • ફરિયાદોના નિરાકરણ અને વિશ્લેષણ દ્વારા સેવાઓની ગુણવત્તામાં સુધારો કરવો.

આર્ટિકલ services સેવાઓ શરૂ થવા પર માહિતી

Complaints.૧ આ ફરિયાદોની કાર્યવાહી જાહેર કરવામાં આવી છે. ક્લાયંટ સાથેના કોઈપણ સગાઈના પત્રમાં, ક્લાયંટને જાણ કરવામાં આવશે કે ત્યાં ફરિયાદની પ્રક્રિયા છે, અને આ પ્રક્રિયા પૂરી પાડવામાં આવતી સેવાઓ પર લાગુ થશે.

4.2.૨ સગાઈની માનક શરતો (નિયમો અને શરતો) કે જે કોઈપણ ક્લાયંટની સગાઈ પર લાગુ થાય છે (ક્લાયંટ સાથેના કોઈપણ સગાઈના પત્રને કારણે પણ) તે સ્વતંત્ર પક્ષ અથવા શરીરની ઓળખ કરશે કે જેની / જે આ ફરિયાદ પ્રક્રિયા અનુસાર ઉકેલાઇ ન હોય તેવી ફરિયાદ મેળવવા માટે સબમિટ કરી શકાય બંધનકર્તા નિર્ણય.

Complaints.4.3 આ ફરિયાદોની કાર્યવાહીના લેખ of ના અર્થમાં ફરિયાદો કે જે આ ફરિયાદોની કાર્યવાહી અનુસાર સંચાલિત થયા બાદ હલ કરવામાં આવી ન હતી, તે વિવાદ સમિતિની હિમાયત કરી શકે છે (ગેશેલીનકોમમિસી એડવોકેટાઉર).

કલમ. આંતરિક ફરિયાદો પ્રક્રિયા

.5.1.૧ જો કોઈ ગ્રાહક આપેલી સૂચનાઓના સંદર્ભમાં ફરિયાદ સાથે officeફિસમાં પહોંચે છે Law & More B.V.., ફરિયાદ ફરિયાદ અધિકારીને મોકલવામાં આવશે.

.5.2.૨ ફરિયાદ અધિકારી જેની સામે ફરિયાદ નોંધાવવાની ફરિયાદ નોંધાવે છે તે વ્યક્તિને જાણ કરશે અને ફરિયાદીને અને ફરિયાદ કરનાર વ્યક્તિને ફરિયાદ આપવાની તક આપવામાં આવશે.

.5.3..XNUMX જેની વિરુદ્ધ ફરિયાદ કરવામાં આવી છે, તે સંબંધિત ગ્રાહક સાથે મળીને આ મુદ્દાનું નિરાકરણ કરવાનો પ્રયાસ કરશે, ફરિયાદ અધિકારીની દખલને આધિન કે નહીં.

.5.4..XNUMX ફરિયાદ અધિકારી ફરિયાદ પ્રાપ્ત થયા પછી ચાર અઠવાડિયાની અંદર ફરિયાદનું નિરાકરણ લાવશે, અથવા ફરિયાદીને આ શબ્દના કોઈપણ વિચલનો અંગે જણાવે છે, જે મુદત દર્શાવે છે કે જેમાં ફરિયાદ અંગે અભિપ્રાય આપવામાં આવશે.

.5.5..XNUMX ફરિયાદી અધિકારી ફરિયાદીને અને જેની સામે ફરિયાદની યોગ્યતા અંગેના અભિપ્રાય વિશે લેખિતમાં ફરિયાદ કરવામાં આવી છે તે વ્યક્તિને જાણ કરશે, કોઈ ભલામણો સાથે છે કે નહીં.

.5.6..XNUMX જો ફરિયાદને સંતોષકારક રીતે નિયંત્રિત કરવામાં આવી હોય, તો ફરિયાદી, ફરિયાદ અધિકારી અને જેની સામે ફરિયાદ કરવામાં આવી છે તે ફરિયાદની યોગ્યતા પર અભિપ્રાય પર સહી કરશે.

કલમ 6 ગોપનીયતા અને નિ: શુલ્ક ફરિયાદોનું નિયંત્રણ

.6.1.૧ ફરિયાદ અધિકારી અને વ્યક્તિ કે જેમની સામે ફરિયાદ કરવામાં આવી છે તે ફરિયાદના નિયંત્રણ અંગે ગુપ્તતાનું નિરીક્ષણ કરશે.

.6.2.૨ ફરિયાદ કરનારને ફરિયાદના સંચાલનના ખર્ચને ધ્યાનમાં રાખીને કોઈ વળતર આપવાનું રહેશે નહીં.

લેખ 7 જવાબદારીઓ

.7.1.૧ ફરિયાદના સમયસર સંચાલન માટે ફરિયાદી અધિકારી જવાબદાર રહેશે.

.7.2.૨ જેની સામે ફરિયાદ કરવામાં આવી છે તે ફરિયાદ અધિકારીને ફરિયાદી સાથેના કોઈપણ સંપર્ક અને કોઈપણ વ્યવહારુ સમાધાન વિશે ફરિયાદ અધિકારીને જાણ કરશે.

.7.3..XNUMX ફરિયાદ અધિકારી ફરિયાદીને ફરિયાદના નિયંત્રણ અંગે માહિતી આપશે.

.7.4..XNUMX ફરિયાદ અધિકારી તેની ખાતરી કરશે કે ફરિયાદ પરની ફાઇલ રાખવામાં આવી છે.

કલમ 8 ફરિયાદ નોંધણી

.8.1.૧ ફરિયાદ અધિકારી ફરિયાદના વિષયની ઓળખ કરીને ફરિયાદ નોંધાવશે.

.8.2.૨ ફરિયાદને અલગ અલગ વિષયોમાં વિભાજિત કરી શકાય છે.

.8.3..XNUMX ફરિયાદ અધિકારી સમયાંતરે કોઈપણ ફરિયાદોના નિયંત્રણ અંગે જાણ કરશે અને નવી ફરિયાદો ઉભી થાય તે અટકાવવા અને કાર્યવાહી સુધારવા માટે ભલામણો કરશે.

Report. Any કોઈપણ અહેવાલ અને ભલામણોની ચર્ચા અને નિર્ણય વર્ષમાં ઓછામાં ઓછા એક વખત લેવા માટે સુપરત કરવામાં આવશે.

તમે શું જાણવા માંગો છો Law & More માં કાયદાકીય પેઢી તરીકે તમારા માટે કરી શકે છે Eindhoven અને Amsterdam?
તે પછી અમારો ફોન +31 40 369 06 80 દ્વારા સંપર્ક કરો અથવા આના પર ઇમેઇલ મોકલો:
શ્રીમાન. ટોમ મેવિસ, એડવોકેટ Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
શ્રીમાન. મેક્સિમ હોડક, વકીલ અને વધુ - મેક્સિમ.હોદક@લાવાન્ડમોર.એનએલ

Law & More