પોલેન્ડ યુરોપિયન નેટવર્કના સભ્ય તરીકે સસ્પેન્ડ

પોલેન્ડ યુરોપિયન નેટવર્ક ઓફ કાઉન્સિલ ફોર ધ જ્યુડિશિયરી (ENCJ) ના સભ્ય તરીકે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યું.

ન્યાયતંત્ર માટે યુરોપિયન નેટવર્ક Councilફ કાઉન્સિલ (ENCJ) એ પોલેન્ડને સભ્ય તરીકે સસ્પેન્ડ કર્યું છે. એએનસીજેને તાજેતરના સુધારાઓના આધારે પોલિશ ન્યાયિક સત્તાની સ્વતંત્રતા અંગે શંકા હોવાનું જણાવ્યું છે. પોલિશ ગવર્નિંગ પાર્ટી લો એન્ડ જસ્ટિસ (પીઆઈએસ) એ પાછલા કેટલાક વર્ષોમાં કેટલાક આમૂલ સુધારાઓ રજૂ કર્યા છે. આ સુધારા સરકારને ન્યાયિક સત્તા ઉપર વધુ સત્તા આપે છે. ENCJ જણાવે છે કે '' આત્યંતિક સંજોગો''એ પોલેન્ડનું સસ્પેન્શન જરૂરી બનાવ્યું હતું.

Law & More