દાવો ક્યારે સમાપ્ત થાય છે?

દાવો ક્યારે સમાપ્ત થાય છે?

જો તમે લાંબા સમય પછી બાકી દેવું એકત્રિત કરવા માંગતા હો, તો જોખમ હોઈ શકે છે કે દેવું સમય-બાધિત છે. નુકસાની અથવા દાવાઓ માટેના દાવાઓ પણ સમય-પ્રતિબંધિત હોઈ શકે છે. પ્રિસ્ક્રિપ્શન કેવી રીતે કાર્ય કરે છે, મર્યાદા સમયગાળા શું છે અને તેઓ ક્યારે ચલાવવાનું શરૂ કરે છે? 

દાવાની મર્યાદા શું છે?

દાવો સમય-પ્રતિબંધિત છે જો લેણદાર લાંબા સમય સુધી દાવો ચૂકવવામાં આવે તેની ખાતરી કરવા માટે પગલાં ન લે. એકવાર મર્યાદાનો સમયગાળો સમાપ્ત થઈ જાય, લેણદાર હવે કોર્ટ દ્વારા દાવો લાગુ કરી શકશે નહીંઆનો અર્થ એ નથી કે દાવો હવે અસ્તિત્વમાં નથી. દાવાને બિનઅસરકારક કુદરતી જવાબદારીમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે છે. દેવાદાર હજુ પણ નીચેની રીતે દાવો રિડીમ કરી શકે છે.

  • સ્વૈચ્છિક ચુકવણી અથવા ચુકવણી દ્વારા "ભૂલથી."
  • દેવાદારને દેવું સામે સરભર કરીને

દાવો આપમેળે સમાપ્ત થતો નથી. જ્યારે દેવાદાર તેને બોલાવે ત્યારે જ મર્યાદાનો સમયગાળો શરૂ થાય છે. જો તે ભૂલી જાય, તો પણ અમુક કિસ્સાઓમાં દાવો એકત્રિત કરી શકાય છે. આમાંનો એક કિસ્સો માન્યતાની ક્રિયા છે. દેવાદાર એક કૃત્ય કરે છે માન્યતા ચુકવણીની વ્યવસ્થા કરીને અથવા મુલતવી રાખવાનું કહીને. જો તે દાવાના ભાગની ચૂકવણી કરે તો પણ, દેવાદાર માન્યતાનું કાર્ય કરે છે. માન્યતાના અધિનિયમમાં, દેવાદાર દાવાની મર્યાદા માટે વિનંતી કરી શકતો નથી, ભલે મર્યાદાનો સમયગાળો વર્ષો પહેલા સમાપ્ત થઈ ગયો હોય.

મર્યાદા અવધિ ક્યારે શરૂ થાય છે?

જે ક્ષણે દાવો બાકી અને ચૂકવવાપાત્ર બને છે, ત્યારે મર્યાદા અવધિ શરૂ થાય છે. દાવાની ક્ષમતાનો ક્ષણ એ છે જ્યારે લેણદાર દાવાની કામગીરીની માંગ કરી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, લોનના નિયમો અને શરતો નક્કી કરે છે કે €10,000, – ની લોન €2,500, -ના ભાગોમાં માસિક ચૂકવવામાં આવશે. તે કિસ્સામાં, €2,500, – એક મહિના પછી બાકી છે. જો હપ્તા અને વ્યાજ સરસ રીતે ચૂકવવામાં આવે તો કુલ રકમ બાકી નથી. ઉપરાંત, મર્યાદા અવધિ હજુ મુખ્ય રકમ પર લાગુ પડતી નથી. એકવાર હપ્તાની તારીખ પસાર થઈ જાય પછી, હપતો બાકી બની જાય છે અને સંબંધિત હપ્તા માટેની મર્યાદા અવધિ ચાલવાનું શરૂ થાય છે.

મર્યાદાનો સમયગાળો કેટલો લાંબો છે?

20 વર્ષ પછી મર્યાદાઓનો કાયદો

પ્રમાણભૂત મર્યાદાનો સમયગાળો દાવો ઊભો થયાના અથવા બાકી અને ચૂકવવાપાત્ર થયાના 20 વર્ષનો છે. કેટલાક દાવાઓની મર્યાદાનો સમયગાળો ઓછો હોય છે, પરંતુ તે દાવાઓ પણ 20-વર્ષના સમયગાળાને આધીન હોય છે જો તેઓ કોર્ટના આદેશ જેવા કોર્ટના ચુકાદામાં સ્થાપિત થયા હોય.

પાંચ વર્ષ પછી મર્યાદાઓનો કાયદો

નીચેના દાવાઓ 5-વર્ષની મર્યાદા અવધિને આધીન છે (સિવાય કે ચુકાદો ન હોય):

  • આપવા અથવા કરવા માટેના કરારની કામગીરી માટેનો દાવો (દા.ત., મની લોન).
  • સામયિક ચુકવણી માટેનો દાવો. તમે વ્યાજ, ભાડું અને વેતન અથવા ભરણપોષણની ચુકવણી વિશે વિચારી શકો છો. દરેક ચુકવણી સમયગાળા માટે એક અલગ મર્યાદા અવધિ શરૂ થાય છે.
  • અયોગ્ય ચુકવણીનો દાવો. ધારો કે તમે આકસ્મિક રીતે કોઈ અજાણી વ્યક્તિને ગીરોની ચુકવણી કરી દીધી છે, તો સમય મર્યાદા તમને તે ક્ષણથી શરૂ થાય છે જ્યાંથી તમને તેની જાણ થઈ અને તમે પ્રાપ્તકર્તાની વ્યક્તિને પણ જાણો છો.
  • નુકસાની અથવા સંમત દંડની ચુકવણી માટેનો દાવો. પાંચ વર્ષનો સમયગાળો નુકસાન પછીના દિવસથી ચાલે છે અને ગુનેગારની ઓળખ થાય છે.

બે વર્ષ પછી મર્યાદાઓનો કાયદો

ગ્રાહક ખરીદીઓ પર એક અલગ નિયમ લાગુ પડે છે. ઉપભોક્તા ખરીદી એ વ્યાવસાયિક વિક્રેતા અને ઉપભોક્તા (વ્યવસાય અથવા વ્યવસાયની કવાયતમાં કામ ન કરતા ખરીદનાર) વચ્ચેની એક જંગમ વસ્તુ છે (કંઈક જે તમે જોઈ અને અનુભવી શકો છો, પરંતુ અપવાદરૂપે વીજળી પણ શામેલ છે). તેથી, તેમાં સેવાઓના પુરવઠાનો સમાવેશ થતો નથી, જેમ કે બગીચાની જાળવણી માટેનો કોર્સ અથવા ઓર્ડર, સિવાય કે કોઈ વસ્તુ પણ પૂરી પાડવામાં ન આવે.

નાગરિક સંહિતા (BW) ની કલમ 7:23 નક્કી કરે છે કે જો ખરીદનારને ખબર પડે (અથવા શોધી શક્યા હોત) કે વિતરિત સામાનનું પાલન થતું નથી, તો તે વાજબી સમયની અંદર તેના વિશે ફરિયાદ ન કરે તો તેના સમારકામ અથવા વળતરના અધિકારો સમાપ્ત થાય છે. કરાર "વાજબી સમય" શું બનાવે છે તે સંજોગો પર આધાર રાખે છે, પરંતુ ગ્રાહક ખરીદીમાં 2 મહિનાનો સમયગાળો વાજબી છે. ત્યારપછી, ફરિયાદ મળ્યાના બે વર્ષ પછી ખરીદદારના દાવાઓ સમય-પ્રતિબંધિત છે.

નૉૅધ! આમાં ગ્રાહક દ્વારા મૂર્ત મિલકત ખરીદવા માટે સીધી લીધેલી મની લોનનો પણ સમાવેશ થઈ શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ખાનગી ઉપયોગ માટે કાર ખરીદવા માટે ક્રેડિટ એગ્રીમેન્ટનો વિચાર કરો. જ્યાં સુધી હપ્તો ચૂકવવામાં આવે ત્યાં સુધી મુદ્દલ બાકી નથી. ગમે તે કારણસર મુદ્દલનો દાવો કરવામાં આવે કે તરત જ, જેમ કે દેવાદાર ચૂકવણી કરવાનું બંધ કરે છે, બે વર્ષની મર્યાદા અવધિ શરૂ થાય છે.

મર્યાદા સમયગાળાની શરૂઆત

મર્યાદા અવધિ આપમેળે શરૂ થતી નથી. આનો અર્થ એ છે કે દાવો યથાવત છે અને તેને એકત્રિત કરી શકાય છે. તે દેવાદાર છે જેણે સ્પષ્ટપણે મર્યાદા અવધિની વિનંતી કરવી જોઈએ. ધારો કે તે આમ કરવાનું ભૂલી જાય છે અને હજુ પણ માન્યતાની ક્રિયા કરવા માટે આગળ વધે છે, ઉદાહરણ તરીકે, હજુ પણ દેવુંનો એક ભાગ ચૂકવીને, મુલતવી રાખવાની વિનંતી કરીને અથવા ચુકવણી શેડ્યૂલ પર સંમત થઈને. તે કિસ્સામાં, તે હવે પછીથી મર્યાદા અવધિનો ઉપયોગ કરી શકશે નહીં.

જો દેવાદાર પ્રિસ્ક્રિપ્શન માટે યોગ્ય અપીલ કરે છે, તો દાવો હવે કોર્ટના ચુકાદા તરફ દોરી શકશે નહીં. જો કોર્ટનો ચુકાદો હોય, તો પછી (20 વર્ષ પછી) તે હવે બેલિફ દ્વારા અમલ તરફ દોરી શકશે નહીં. પછી ચુકાદો રદબાતલ છે.

ભાષણ 

એક પ્રિસ્ક્રિપ્શન સામાન્ય રીતે લેણદાર દ્વારા દેવાદારને ચૂકવણી કરવા અથવા અન્યથા કરારનું પાલન કરવાની સૂચના આપીને વિક્ષેપિત થાય છે. વિક્ષેપ મર્યાદા અવધિના અંત પહેલા લેણદારને જાણ કરીને કરવામાં આવે છે કે દાવો હજુ પણ અસ્તિત્વમાં છે, ઉદાહરણ તરીકે, નોંધાયેલ ચુકવણી રીમાઇન્ડર અથવા સમન્સ દ્વારા. જો કે, મર્યાદા અવધિમાં વિક્ષેપ લાવવા માટે રીમાઇન્ડર અથવા સૂચનાએ ઘણી શરતો પૂરી કરવી આવશ્યક છે. દાખલા તરીકે, તે હંમેશા લેખિતમાં હોવું જોઈએ અને લેણદારે સ્પષ્ટપણે તેના પ્રદર્શનનો અધિકાર અનામત રાખવો જોઈએ. જો દેવાદારનું સરનામું અજાણ્યું હોય, તો વિક્ષેપ પ્રાદેશિક અથવા રાષ્ટ્રીય અખબારમાં જાહેર જાહેરાત દ્વારા કરી શકાય છે. કેટલીકવાર દાવો ફક્ત કાનૂની કાર્યવાહી દાખલ કરીને વિક્ષેપિત થઈ શકે છે, અથવા લેખિત વિક્ષેપ પછી તરત જ કાર્યવાહી શરૂ કરવી પડે છે. આ જટિલ બાબત સાથે કામ કરતી વખતે કરાર કાયદામાં વકીલની સલાહ લેવી હંમેશા સલાહભર્યું છે.

અનિવાર્યપણે, લેણદાર એ સાબિત કરવા માટે સક્ષમ હોવા જોઈએ કે જો દેવાદાર પ્રિસ્ક્રિપ્શનના બચાવની વિનંતી કરે તો સમયગાળો વિક્ષેપિત થયો છે. જો તેની પાસે કોઈ પુરાવો ન હોય, અને દેવાદાર આમ મર્યાદાનો સમયગાળો એકત્રિત કરે છે, તો દાવો હવે લાગુ કરી શકાશે નહીં.

એક્સ્ટેંશન 

નાદારીને કારણે દેવાદારની મિલકતનું સામાન્ય જોડાણ હોય ત્યારે લેણદાર મર્યાદાનો સમયગાળો વધારી શકે છે. તે સમયગાળા દરમિયાન, દેવાદાર સામે કોઈ આશ્રય લઈ શકે નહીં, તેથી ધારાસભ્યએ નિયત કરી છે કે નાદારી દરમિયાન મર્યાદાનો સમયગાળો સમાપ્ત થઈ શકશે નહીં. જો કે, વિસર્જન પછી, નાદારી સમાપ્ત થયાના છ મહિના સુધી સમયગાળો ફરીથી ચાલુ રહે છે જો મર્યાદા અવધિ નાદારીના છ મહિના દરમિયાન અથવા તેની અંદર સમાપ્ત થાય છે. લેણદારોએ ટ્રસ્ટીના પત્રો પર ખૂબ ધ્યાન આપવું જોઈએ. તે દરેક લેણદારને મોકલશે, જો તેઓ નાદારીમાં નોંધાયેલા હોય, નોટિસ કે નાદારી ઓગળી ગઈ છે.

કોર્ટનો ચુકાદો

ચુકાદામાં સ્થાપિત દાવા માટે, મર્યાદાઓના કાયદાને ધ્યાનમાં લીધા વિના, 20-વર્ષનો સમયગાળો લાગુ પડે છે. પરંતુ તે શબ્દ વ્યાજના દેવાને લાગુ પડતો નથી, જે મુખ્ય રકમ ચૂકવવાના આદેશ ઉપરાંત ઉચ્ચારવામાં આવ્યો છે. ધારો કે કોઈને €1,000 ચૂકવવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. તેને વૈધાનિક વ્યાજ પણ ચૂકવવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. ચુકાદો 20 વર્ષ માટે લાગુ કરી શકાય છે. જો કે, ચૂકવવાના વ્યાજ માટે, 5 વર્ષની મુદત લાગુ પડે છે. તેથી, જો ચુકાદો દસ વર્ષ પછી લાગુ ન થાય અને કોઈ વિક્ષેપ ન આવ્યો હોય, તો પ્રથમ પાંચ વર્ષ માટે વ્યાજ સમય-પ્રતિબંધિત છે. નૉૅધ! વિક્ષેપ પણ અપવાદને પાત્ર છે. સામાન્ય રીતે, વિક્ષેપ પછી, તે જ સમયગાળા સાથેનો નવો શબ્દ ફરીથી શરૂ થશે. આ કોર્ટના ચુકાદાના 20 વર્ષ માટે લાગુ પડતું નથી. જો આ મુદત 20 વર્ષ પૂરા થતાં પહેલાં જ વિક્ષેપિત થાય છે, તો માત્ર પાંચ વર્ષનો નવો સમયગાળો શરૂ થાય છે.

ઉદાહરણ તરીકે, શું તમને ખાતરી નથી કે તમારા દેવાદાર સામે તમારો દાવો સમય-પ્રતિબંધિત છે? શું તમારે એ શોધવાની જરૂર છે કે શું તમારા લેણદાર પરનું તમારું દેવું મર્યાદાઓના કાયદાને કારણે લેણદાર દ્વારા દાવો કરવા યોગ્ય છે કે કેમ? અચકાવું નહીં અને સંપર્ક અમારા વકીલો. તમને વધુ મદદ કરવામાં અમને આનંદ થશે!

ગોપનીયતા સેટિંગ્સ
અમારી વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરતી વખતે અમે તમારા અનુભવને વધારવા માટે કૂકીઝનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. જો તમે બ્રાઉઝર દ્વારા અમારી સેવાઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો, તો તમે તમારા વેબ બ્રાઉઝર સેટિંગ્સ દ્વારા કૂકીઝને પ્રતિબંધિત, અવરોધિત અથવા દૂર કરી શકો છો. અમે તૃતીય પક્ષોની સામગ્રી અને સ્ક્રિપ્ટ્સનો પણ ઉપયોગ કરીએ છીએ જે ટ્રેકિંગ તકનીકોનો ઉપયોગ કરી શકે છે. આવા તૃતીય પક્ષ એમ્બેડ્સને મંજૂરી આપવા માટે તમે નીચે પસંદગીપૂર્વક તમારી સંમતિ આપી શકો છો. અમે ઉપયોગ કરીએ છીએ તે કૂકીઝ, અમે એકત્રિત કરીએ છીએ તે ડેટા અને અમે તેની પ્રક્રિયા કેવી રીતે કરીએ છીએ તે વિશે સંપૂર્ણ માહિતી માટે, કૃપા કરીને અમારી તપાસો ગોપનીયતા નીતિ
Law & More B.V.