અનધિકૃત અવાજના નમૂના લેવાના કિસ્સામાં શું કરવું? છબી

અનધિકૃત અવાજના નમૂના લેવાના કિસ્સામાં શું કરવું?

સાઉન્ડ સેમ્પલિંગ અથવા મ્યુઝિક સેમ્પલિંગ એ હાલમાં વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાતી ટેકનિક છે જેમાં ધ્વનિના ટુકડાઓનો ઉપયોગ કરવા માટે ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે નકલ કરવામાં આવે છે, ઘણી વખત સંશોધિત સ્વરૂપમાં, નવા (સંગીતના) કાર્યમાં, સામાન્ય રીતે કમ્પ્યુટરની મદદથી. જો કે, ધ્વનિના ટુકડાઓ વિવિધ અધિકારોને આધીન હોઈ શકે છે, જેના પરિણામે અનધિકૃત નમૂના લેવાનું ગેરકાયદેસર હોઈ શકે છે.

સેમ્પલિંગ હાલના અવાજના ટુકડાઓનો ઉપયોગ કરે છે. આ ધ્વનિના ટુકડાઓની રચના, ગીતો, પ્રદર્શન અને રેકોર્ડિંગ કૉપિરાઇટને આધીન હોઈ શકે છે. રચના અને ગીતો કોપીરાઈટ દ્વારા સુરક્ષિત કરી શકાય છે. (રેકોર્ડિંગનું) પ્રદર્શન કલાકારના સંબંધિત અધિકાર દ્વારા સુરક્ષિત કરી શકાય છે, અને ફોનોગ્રામ (રેકોર્ડિંગ) ફોનોગ્રામ નિર્માતાના સંબંધિત અધિકાર દ્વારા સુરક્ષિત કરી શકાય છે. EU કોપીરાઈટ ડાયરેક્ટિવ (2/2001) ની કલમ 29 લેખક, કલાકાર અને ફોનોગ્રામ નિર્માતાને પ્રજનનનો વિશિષ્ટ અધિકાર આપે છે, જે સુરક્ષિત 'ઓબ્જેક્ટ'ના પ્રજનનને અધિકૃત કરવા અથવા પ્રતિબંધિત કરવાના અધિકારની નીચે આવે છે. લેખક સંગીતકાર અને/અથવા ગીતોના લેખક હોઈ શકે છે, ગાયકો અને/અથવા સંગીતકારો સામાન્ય રીતે પર્ફોર્મિંગ કલાકાર હોય છે (નેબરિંગ રાઈટ્સ એક્ટ (NRA) હેઠળ કલમ 1) અને ફોનોગ્રામ નિર્માતા તે વ્યક્તિ છે જે પ્રથમ રેકોર્ડિંગ કરે છે. , અથવા તે નાણાકીય જોખમ બનાવે છે અને સહન કરે છે (NRA ના d હેઠળ કલમ 1). જ્યારે કોઈ કલાકાર પોતાના સંચાલન હેઠળ પોતાના ગીતો લખે છે, કરે છે, રેકોર્ડ કરે છે અને રિલીઝ કરે છે, ત્યારે આ વિવિધ પક્ષો એક વ્યક્તિમાં એક થઈ જાય છે. કૉપિરાઇટ અને તેની સાથેના અધિકારો પછી એક વ્યક્તિના હાથમાં હોય છે.

નેધરલેન્ડ્સમાં, કૉપિરાઇટ ડાયરેક્ટિવ અન્ય બાબતોની સાથે કૉપિરાઇટ એક્ટ (CA) અને NRA માં લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. CA ની કલમ 1 લેખકના પ્રજનન અધિકારનું રક્ષણ કરે છે. કૉપિરાઇટ એક્ટ 'પ્રજનન' શબ્દનો ઉપયોગ 'કૉપિ' કરવાને બદલે કરે છે, પરંતુ વ્યવહારમાં, બંને શબ્દો સમાન છે. પર્ફોર્મિંગ કલાકાર અને ફોનોગ્રામ નિર્માતાનો પ્રજનન અધિકાર NRA ના અનુક્રમે વિભાગ 2 અને 6 દ્વારા સુરક્ષિત છે. કૉપિરાઇટ ડાયરેક્ટિવની જેમ, આ જોગવાઈઓ (સંપૂર્ણ અથવા આંશિક) પ્રજનન શું છે તે વ્યાખ્યાયિત કરતી નથી. ઉદાહરણ દ્વારા: કોપીરાઈટ એક્ટની કલમ 13 તે પ્રદાન કરે છે "કોઈપણ સંપૂર્ણ અથવા આંશિક પ્રક્રિયા અથવા બદલાયેલ સ્વરૂપમાં અનુકરણ"એક પ્રજનન રચે છે. તેથી પ્રજનનમાં 1-ઓન-1 કરતાં વધુ નકલનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ તે સ્પષ્ટ નથી કે સરહદી કિસ્સાઓનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે કયા માપદંડનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આ સ્પષ્ટતાના અભાવે લાંબા સમયથી ધ્વનિ નમૂના લેવાની પ્રથા પર અસર કરી છે. નમૂના લેવામાં આવેલા કલાકારોને ખબર ન હતી કે ક્યારે તેમના અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવી રહ્યું છે.

2019 માં, યુરોપિયન યુનિયનની ન્યાયાલય (CJEU) એ આના ભાગરૂપે સ્પષ્ટતા કરી પેલહામ ચુકાદો, જર્મન બુન્ડેસગેરિચશોફ (BGH) (CJEU 29 જુલાઈ 2019, C-476/17, ECLI:EU:C:2019:624) દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા પ્રારંભિક પ્રશ્નોને પગલે. CJEU એ શોધી કાઢ્યું, અન્ય બાબતોની સાથે, નમૂનાની લંબાઈને ધ્યાનમાં લીધા વિના, નમૂના ફોનોગ્રામનું પ્રજનન હોઈ શકે છે (પેરા. 29). તેથી, એક સેકન્ડનો નમૂનો પણ ઉલ્લંઘનની રચના કરી શકે છે. વધુમાં, એવો ચુકાદો આપવામાં આવ્યો હતો કે ”જ્યાં, તેની અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતાની કવાયતમાં, વપરાશકર્તા નવા કાર્યમાં ઉપયોગ કરવા માટે ફોનોગ્રામમાંથી અવાજના ટુકડાને ટ્રાન્સક્રિપ્ટ કરે છે, જે કાનને ઓળખી ન શકાય તેવા બદલાયેલા સ્વરૂપમાં હોય છે, આવા ઉપયોગને 'પ્રજનન' ન ગણવું જોઈએ. નિર્દેશક 2/2001'ની કલમ 29(c) ના અર્થની અંદર (ફકરો 31, 1 હેઠળ ઓપરેટિવ ભાગ). તેથી, જો કોઈ નમૂનાને એવી રીતે સંપાદિત કરવામાં આવ્યો હોય કે જે અવાજનો ટુકડો મૂળ રૂપે લેવામાં આવે છે તે હવે કાનને ઓળખી શકાય તેમ નથી, તો ફોનોગ્રામના પ્રજનનનો કોઈ પ્રશ્ન નથી. તે કિસ્સામાં, સંબંધિત અધિકારધારકો પાસેથી અવાજના નમૂના લેવાની પરવાનગી જરૂરી નથી. CJEU તરફથી પાછા ફર્યા પછી, BGH એ 30 એપ્રિલ 2020 ના રોજ શાસન કર્યું મેટલ auf મેટલ IV, જેમાં તેણે તે કાનનો ઉલ્લેખ કર્યો છે કે જેના માટે નમૂના ઓળખી ન શકાય તેવું હોવું જોઈએ: સરેરાશ સંગીત સાંભળનારનો કાન (BGH 30 એપ્રિલ 2020, I ZR 115/16 (મેટલ auf મેટલ IV), પેરા. 29). જો કે ECJ અને BGH ના ચુકાદાઓ ફોનોગ્રામ નિર્માતાના સંબંધિત અધિકારને લગતા છે, તે બુદ્ધિગમ્ય છે કે આ ચુકાદાઓમાં ઘડવામાં આવેલા માપદંડો પરફોર્મરના કૉપિરાઇટ અને સંબંધિત અધિકારના સાઉન્ડ નમૂના દ્વારા ઉલ્લંઘનને પણ લાગુ પડે છે. કૉપિરાઇટ અને કલાકારના સંબંધિત અધિકારો ઉચ્ચ સુરક્ષા થ્રેશોલ્ડ ધરાવે છે જેથી ફોનોગ્રામ નિર્માતાના સંબંધિત અધિકાર માટે અપીલ, સૈદ્ધાંતિક રીતે, ધ્વનિ નમૂના દ્વારા કથિત ઉલ્લંઘનની ઘટનામાં વધુ સફળ થશે. કૉપિરાઇટ સુરક્ષા માટે, દાખલા તરીકે, ધ્વનિનો ટુકડો 'પોતાની બૌદ્ધિક રચના' તરીકે લાયક હોવો જોઈએ. ફોનોગ્રામ નિર્માતાના પડોશી અધિકારોના રક્ષણ માટે આવી કોઈ સુરક્ષા આવશ્યકતા નથી.

સૈદ્ધાંતિક રીતે, તે, તેથી, પ્રજનન અધિકારનું ઉલ્લંઘન છે જો કોઈ વ્યક્તિ નમૂનાઓ a ધ્વનિ એવી રીતે કે જે સરેરાશ સંગીત સાંભળનારને ઓળખી શકાય. જો કે, કોપીરાઈટ ડાયરેક્ટીવની કલમ 5 કોપીરાઈટ ડાયરેક્ટીવની કલમ 2 માં પ્રજનન અધિકાર માટે ઘણી મર્યાદાઓ અને અપવાદો ધરાવે છે, જેમાં ક્વોટ અપવાદ અને પેરોડી માટે અપવાદનો સમાવેશ થાય છે. કડક કાનૂની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને સામાન્ય વ્યાપારી સંદર્ભમાં સાઉન્ડ સેમ્પલિંગ સામાન્ય રીતે આ દ્વારા આવરી લેવામાં આવશે નહીં.

કોઈ વ્યક્તિ જે પોતાને એવી પરિસ્થિતિમાં શોધે છે જ્યાં તેના અવાજના ટુકડાઓનું નમૂના લેવામાં આવે છે, તેથી તેણે પોતાને નીચેનો પ્રશ્ન પૂછવો જોઈએ:

 • શું નમૂના લેનાર વ્યક્તિ પાસે સંબંધિત અધિકાર ધારકો પાસેથી આવું કરવાની પરવાનગી છે?
 • શું નમૂનાને સરેરાશ સંગીત સાંભળનારને ઓળખી ન શકાય તે માટે સંપાદિત કરવામાં આવ્યો છે?
 • શું નમૂના કોઈપણ અપવાદો અથવા મર્યાદાઓ હેઠળ આવે છે?

કથિત ઉલ્લંઘનની ઘટનામાં, નીચેની રીતે પગલાં લેવામાં આવી શકે છે:

 • ઉલ્લંઘન બંધ કરવા માટે સમન્સ પત્ર મોકલો.
  • જો તમે ઉલ્લંઘનને શક્ય તેટલી વહેલી તકે બંધ કરવા માંગતા હોવ તો એક તાર્કિક પ્રથમ પગલું. ખાસ કરીને જો તમે નુકસાનની શોધમાં નથી પરંતુ માત્ર ઉલ્લંઘન બંધ કરવા માંગો છો.
 • ના કથિત ઉલ્લંઘનકર્તા સાથે વાટાઘાટો કરો ચોખ્ખુ નમૂના.
  • એવું બની શકે કે કથિત ઉલ્લંઘનકર્તાએ ઈરાદાપૂર્વક, અથવા ઓછામાં ઓછું બે વાર વિચાર કર્યા વિના, કોઈના અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કર્યું હોય. તે કિસ્સામાં, કથિત ઉલ્લંઘનકર્તા સામે દાવો માંડવામાં આવી શકે છે અને સ્પષ્ટ કરી શકાય છે કે ઉલ્લંઘન થયું છે. ત્યાંથી, નમૂના માટે અધિકાર ધારક દ્વારા પરવાનગી આપવા માટે શરતો પર વાટાઘાટ કરી શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, અધિકાર ધારક દ્વારા એટ્રિબ્યુશન, યોગ્ય મહેનતાણું અથવા રોયલ્ટીની માંગણી કરવામાં આવી શકે છે. નમૂનાને મંજૂરી આપવાની અને મેળવવાની આ પ્રક્રિયાને પણ કહેવામાં આવે છે મંજૂરી. ઘટનાઓના સામાન્ય કોર્સમાં, કોઈપણ ઉલ્લંઘન થાય તે પહેલાં આ પ્રક્રિયા થાય છે.
 • કથિત ઉલ્લંઘન કરનાર સામે કોર્ટમાં સિવિલ કાર્યવાહી શરૂ કરવી.
  • કૉપિરાઇટ અથવા સંબંધિત અધિકારોના ઉલ્લંઘનના આધારે કોર્ટમાં દાવો સબમિટ કરી શકાય છે. દા.ત. સોંપવામાં આવી શકે છે (CA ની કલમ 3a, NRA ની કલમ 302 ફકરો 27).

Law & More માંગ પત્રનો મુસદ્દો તૈયાર કરવામાં, કથિત ઉલ્લંઘનકર્તા સાથેની વાટાઘાટો અને/અથવા કાનૂની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં તમને મદદ કરવામાં આનંદ થશે.

ગોપનીયતા સેટિંગ્સ
અમારી વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરતી વખતે અમે તમારા અનુભવને વધારવા માટે કૂકીઝનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. જો તમે બ્રાઉઝર દ્વારા અમારી સેવાઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો, તો તમે તમારા વેબ બ્રાઉઝર સેટિંગ્સ દ્વારા કૂકીઝને પ્રતિબંધિત, અવરોધિત અથવા દૂર કરી શકો છો. અમે તૃતીય પક્ષોની સામગ્રી અને સ્ક્રિપ્ટ્સનો પણ ઉપયોગ કરીએ છીએ જે ટ્રેકિંગ તકનીકોનો ઉપયોગ કરી શકે છે. આવા તૃતીય પક્ષ એમ્બેડ્સને મંજૂરી આપવા માટે તમે નીચે પસંદગીપૂર્વક તમારી સંમતિ આપી શકો છો. અમે ઉપયોગ કરીએ છીએ તે કૂકીઝ, અમે એકત્રિત કરીએ છીએ તે ડેટા અને અમે તેની પ્રક્રિયા કેવી રીતે કરીએ છીએ તે વિશે સંપૂર્ણ માહિતી માટે, કૃપા કરીને અમારી તપાસો ગોપનીયતા નીતિ
Law & More B.V.