તમને ઇન્ટરનેટ પરની એક offerફર આવે છે જે સાચી હોવા માટે ખૂબ સારી લાગે છે…

આ કલ્પના

તમે ઇન્ટરનેટ પર એક offerફર મેળવી શકો છો જે સાચું હોવાનું ખૂબ સારું લાગે છે. ટાઈપોને કારણે, તે સુંદર લેપટોપ 150 યુરોને બદલે 1500 યુરોનો ભાવ રાખે છે. તમે ઝડપથી આ ડીલથી લાભ લેવાનું અને લેપટોપ ખરીદવાનું નક્કી કરો છો. સ્ટોર પછી પણ વેચાણ રદ કરી શકે છે? જવાબ વાસ્તવિક કિંમતથી કેટલો જુદો છે તેના પર નિર્ભર છે. જ્યારે ભાવના તફાવતનું કદ સૂચવે છે કે કિંમત યોગ્ય હોઈ શકતી નથી, ત્યારે ગ્રાહક અપેક્ષા રાખે છે કે આ કિંમતના તફાવતને અમુક અંશે તપાસ કરશે. આ ભાવ તફાવતોના કિસ્સામાં ભિન્ન હોઇ શકે છે જે શંકાને સીધો વધારતો નથી.

 

શેર
Law & More B.V.