જ્યારે છૂટાછેડાની વાત આવે ત્યારે સરકાર આપમેળે પેન્શન વહેંચવા માંગે છે

ડચ સરકાર એવી વ્યવસ્થા કરવા માંગે છે કે ભાગીદારો કે જેઓને છૂટાછેડા મળી રહ્યા છે, તે આપમેળે એકબીજાની અડધી પેન્શન મેળવવાનો અધિકાર મેળવે. ડચ પ્રધાન સામાજિક બાબતો અને રોજગારના વાઉટર કૂલમીઝે 2019 ના મધ્યમાં બીજા ચેમ્બરમાં દરખાસ્ત પર ચર્ચા કરવા માંગે છે. આગામી સમયમાં મંત્રી પેન્શન વ્યવસાય જેવા બજારના સહભાગીઓ સાથે મળીને વધુ વિગતવાર આ દરખાસ્ત પર કામ કરશે, એમ તેમણે લખ્યું બીજા ચેમ્બરને એક પત્રમાં

વર્તમાનમાં સેટ થયેલા ભાગીદારો પાસે પેન્શનના તેમના ભાગનો દાવો કરવા માટે બે વર્ષ છે

જો તેઓ બે વર્ષમાં પેન્શનના ભાગનો દાવો ન કરે તો, તેઓએ તેમના પૂર્વ સાથી સાથે આ ગોઠવણ કરવી પડશે.

'' છૂટાછેડા એ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ છે જેમાં તમે તમારા મગજમાં ઘણું બધુ છો અને પેન્શન એ એક જટિલ વિષય છે. વિભાજન બની શકે છે અને ઓછું મુશ્કેલ બનવું જોઈએ. હેતુ સંવેદનશીલ ભાગીદારોને વધુ સારી રીતે સુરક્ષિત કરવાનું છે ', એમ મંત્રીએ કહ્યું.

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/09/kabinet-wil-pensioenen-automatisch-verdelen-bij-scheiding-a1595036

શેર
Law & More B.V.