બી.એફ. સ્કિનરે એકવાર કહ્યું હતું કે "વાસ્તવિક પ્રશ્ન એ નથી કે મશીનો વિચારે છે પણ પુરુષો કરે છે કે નહીં"…

બી.એફ. સ્કિનરે એકવાર કહ્યું હતું કે, "વાસ્તવિક પ્રશ્ન એ નથી કે મશીનો વિચારે છે પણ પુરુષો શું કરે છે". આ કહેવત સ્વ-ડ્રાઇવિંગ કારની નવી ઘટના અને સમાજ આ ઉત્પાદન સાથે જે રીતે વ્યવહાર કરે છે તે માટે ખૂબ જ લાગુ પડે છે. દાખલા તરીકે, કોઈએ ડચ આધુનિક માર્ગ નેટવર્કની રચના પર સ્વ-ડ્રાઇવિંગ કારના પ્રભાવ વિશે વિચારવાનું શરૂ કરવું પડશે. આ કારણોસર, 23 મી ડિસેમ્બરે પ્રધાન શુલત્ઝ વાન હેગેને ડચ હાઉસ ofફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સને 'ઝેલ્ફ્રીજદંડે autoટોની, વેરકનિંગ વેન ઇમ્પ્લિટિએટ્સ opપ હેટ tનટવેરપ વેન વેગન' ('સેલ્ફ-ડ્રાઇવિંગ કાર્સ, રસ્તાઓની ડિઝાઇન પરની અસરો અંગેની જાણ') અહેવાલ આપ્યો હતો. આ અહેવાલમાં અન્ય લોકોની અપેક્ષા વર્ણવે છે કે સંકેતો અને રસ્તાના નિશાન છોડવાનું, રસ્તાઓનું ડિઝાઈન ડિઝાઈન કરવાનું અને વાહનો વચ્ચે ડેટાની આપ-લે કરવાનું શક્ય બનશે. આ રીતે, સ્વ-ડ્રાઇવિંગ કાર ટ્રાફિક સમસ્યાઓ દૂર કરવામાં ફાળો આપી શકે છે.

શેર