સમાચાર છબી

કર: ભૂતકાળ અને વર્તમાન

રોમના સમયમાં કરનો ઇતિહાસ શરૂ થાય છે. રોમન સામ્રાજ્યના પ્રદેશમાં રહેતા લોકોને ટેક્સ ભરવો પડતો હતો. નેધરલેન્ડમાં પ્રથમ કરના નિયમો 1805 માં દેખાય છે. કરવેરાના મૂળ સિદ્ધાંતનો જન્મ થયો હતો: આવક. 1904 માં આવકવેરાની .પચારિકતા કરવામાં આવી હતી.

વેટ, આવકવેરો, પેરોલ ટેક્સ, કોર્પોરેશન ટેક્સ, પર્યાવરણીય કર - આ બધા આપણે આજે ચૂકવણી કરના ભાગો છે. અમે સરકારને અને પાલિકાઓને વેરો ચૂકવીએ છીએ. આવક સાથે, નેધરલેન્ડ્સના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મંત્રાલય, ઉદાહરણ તરીકે, ડાઇક્સની સંભાળ લઈ શકે છે; અથવા જાહેર પરિવહનના પ્રાંત.

અર્થશાસ્ત્રીઓ હજી પણ જેવા પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી રહ્યા છે: કર કોણે ચૂકવવો જોઈએ? કરની મર્યાદા કેટલી હોવી જોઈએ? કરની આવક કેવી રીતે પસાર થવી જોઈએ? કર વગરનું રાજ્ય તેના નાગરિકોની સંભાળ રાખી શકતું નથી.

Law & More