જાન્યુઆરી 1, ના રોજ એક ફ્રેન્ચ કાયદો અમલમાં આવ્યો…

1 જાન્યુઆરીએ, ફ્રેન્ચ કાયદો અમલમાં આવ્યો, જેના આધારે કર્મચારીઓ કામના કલાકોની બહાર તેમના સ્માર્ટફોનને બંધ કરી શકે છે અને તેથી તેમના કામના ઇમેઇલની cutક્સેસને કાપી શકે છે. આ ઉપાય હંમેશાં ઉપલબ્ધ રહેવા અને કનેક્ટ થવાના વધતા દબાણનું પરિણામ છે, જેના પરિણામ રૂપે અવેતન ઓવરટાઇમ અને આરોગ્ય સમસ્યાઓનો મોટો જથ્થો છે. Or૦ કે તેથી વધુ કર્મચારીઓવાળી મોટી કંપનીઓએ તેમના કર્મચારીઓ સાથે ચોક્કસ નિયમો વિશે વાટાઘાટ કરવી જરૂરી છે જે તેમને લાગુ પડશે. ડચ અનુસરશે?

Law & More