ફાયનાન્સ શું છે

ફાઇનાન્સ એ એક વ્યાપક શબ્દ છે જે બેંકિંગ, લાભ અથવા દેવું, ક્રેડિટ, મૂડી બજારો, નાણાં અને રોકાણો સાથે સંકળાયેલ પ્રવૃત્તિઓનું વર્ણન કરે છે. મૂળભૂત રીતે, નાણાં મની મેનેજમેન્ટ અને જરૂરી ભંડોળ પ્રાપ્ત કરવાની પ્રક્રિયાને રજૂ કરે છે. નાણાંમાં નાણાં, બેંકિંગ, શાખ, રોકાણો, સંપત્તિઓ અને નાણાકીય સિસ્ટમો બનાવે છે તે જવાબદારીઓનું નિરીક્ષણ, સર્જન અને અભ્યાસ શામેલ છે.

Law & More B.V.