વિશ્વ કાયદા જોડાણ

Law & More વર્લ્ડ લો એલાયન્સના સભ્ય છે. 100 થી વધુ દેશોમાં 80 થી વધુ કાયદાકીય સંસ્થાઓની સંસ્થા.

Law & More આંતરરાષ્ટ્રીય ફોકસવાળી કાયદાકીય પે firmી છે. તેની સદસ્યતા દ્વારા તે તેના ગ્રાહકોને વિશ્વવ્યાપી કાનૂની સમર્થન પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરી શકે છે.
તમને વેબસાઇટ પર વધુ માહિતી મળશે Worldlawalliance.com.

શેર