માર્ગ વર્ણન સ્થાન Eindhoven

Law & More ના કેમ્પસમાં "ટ્વીનિંગ સેન્ટર" માં સ્થિત છે Eindhoven ટેકનોલોજી યુનિવર્સિટી. સામાન્ય ઓફિસ સમય દરમિયાન, તમે બાજુની બિલ્ડીંગમાં સ્થિત રિસેપ્શનને જાણ કરી શકો છો, "ડી કેટાલિસ્ટ". સામાન્ય ઓફિસ સમયની બહાર, કૃપા કરીને આગમન પર ફોન દ્વારા અમારો સંપર્ક કરો.

કાર દ્વારા

નોંધ: જો તમે નેવિગેશન સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરો છો, તો “ડી લિસ્મોર્ટલ” અને “હોર્સ્ટન” નું આંતરછેદ દાખલ કરો. આ બિંદુથી, તમે જમણી બાજુએ 'ડી કેટલિસ્ટ' ઇમારત શોધી શકો છો. “ડી કેટાલિસ્ટ” નું સરનામું “ડી લિસ્મોર્ટલ 31” છે, ડી કેટાલિસ્ટ માટે બિલ્ડિંગ નંબરો 76 અને 77 ની સાથે ક withલમ છે. 

ડેન બોશના એ 2 માંથી:

 • એ 2 / એન 2 થી, kersકર્સવિઝર જંકશન પર, પુત્ર એન બ્યુરેજલની દિશામાં A58 લો.
 • 3.9 કિમી પછી જ્હોન એફ. કેનેડીલાન તરફ જમણે વળો Eindhoven સેન્ટ્રમ.
 • રિંગ સાથે આંતરછેદ પર, હેલ્મોન્ડની દિશામાં ડાબી બાજુ વળો.
 • ટ્રાફિક લાઇટથી જમણે વળો (ટેક્સાકો પેટ્રોલ સ્ટેશન પહેલાં)
 • ટીયુ / ઇ ના ચુકવણી દરવાજાઓ દ્વારા જાઓ.
 • ટી-જંક્શન પર ડી લિસ્મોર્ટલની દિશામાં જમણે વળો (તેથી દે ઝાલેલની દિશામાં ડાબી બાજુ ન વળો).
 • આગળના ટી-જંકશન તરફ ફરીને જમણા તરફના રસ્તાના છેડેથી જ્યાં તમને ટ્વીનિંગ સેન્ટર દેખાશે; મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર સામે અમારી કાર પાર્ક છે.

માસ્ટ્રિક્ટમાંથી A2 માંથી અથવા વેન્લો અથવા એન્ટવર્પથી A67 માંથી:

 • લીન્ડરહાઇડ જંકશન પર, ની દિશા લો Eindhoven, સેન્ટ્રમ/ટોંગેલરે.
 • તમે દાખલ કરશો Eindhoven એક રાઉન્ડઅબાઉટ પર. સીધા જ આગળ વધતા રહો અને બીજી ટ્રાફિક લાઇટ પર (રિંગ સાથેના આંતરછેદ પર) નિજમેગેન/ડેન બોશ (પિયુસલાન)ની દિશા લો. આ દિશાને અનુસરતા રહો (નહેર ઉપર, રેલ્વેની નીચે).
 • આગલા ચક્કર પર બીજો બહાર નીકળો (ઇન્સ્યુલિન્ડેલેન).
 • ટ્રાફિક લાઇટથી ડાબી બાજુ વળો (ટેક્સાકો પેટ્રોલ સ્ટેશન પહેલાં)
 • ટીયુ / ઇ ના ચુકવણી દરવાજાઓ દ્વારા જાઓ.
 • ટી-જંક્શન પર ડી લિસ્મોર્ટલની દિશામાં જમણે વળો (તેથી દે ઝાલેલની દિશામાં ડાબી બાજુ ન વળો).
 • આગળના ટી-જંકશન તરફ ફરીને જમણા તરફના રસ્તાના છેડેથી જ્યાં તમને ટ્વીનિંગ સેન્ટર દેખાશે; મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર સામે અમારી કાર પાર્ક છે.

ટિલબર્ગથી A58 માંથી:

 • Batadorp જંક્શન પર Randweg થી બહાર નીકળો Eindhoven Noord/Centrum અને Ekkersweijer જંક્શન પર Randweg થી બહાર નીકળો Eindhoven/સેન્ટ્રમ (જંકશન પર જમણે વળો). પછી સેન્ટ્રમની દિશાને અનુસરવાનું ચાલુ રાખો.
 • 3.9 કિમી પછી જ્હોન એફ. કેનેડીલાન તરફ જમણે વળો Eindhoven સેન્ટ્રમ.
 • રિંગ સાથે આંતરછેદ પર, હેલ્મોન્ડની દિશામાં ડાબી બાજુ વળો.
 • ટ્રાફિક લાઇટથી જમણે વળો (ટેક્સાકો પેટ્રોલ સ્ટેશન પહેલાં)
 • ટીયુ / ઇ ના ચુકવણી દરવાજાઓ દ્વારા જાઓ.
 • ટી-જંક્શન પર ડી લિસ્મોર્ટલની દિશામાં જમણે વળો (તેથી દે ઝાલેલની દિશામાં ડાબી બાજુ ન વળો).
 • આગળના ટી-જંકશન તરફ ફરીને જમણા તરફના રસ્તાના છેડેથી જ્યાં તમને ટ્વીનિંગ સેન્ટર દેખાશે; મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર સામે અમારી કાર પાર્ક છે.

નિજમેગનથી એ 50 થી:

 • માં આગમન પર Eindhoven, સેન્ટ્રમની દિશાને અનુસરો.
 • 3.9 કિમી પછી જ્હોન એફ. કેનેડીલાનની દિશામાં જમણે વળો Eindhoven સેન્ટ્રમ.
 • રિંગ સાથે આંતરછેદ પર, હેલ્મોન્ડની દિશામાં ડાબી બાજુ વળો.
 • ટ્રાફિક લાઇટથી જમણે વળો (ટેક્સાકો પેટ્રોલ સ્ટેશન પહેલાં)
 • ટીયુ / ઇ ના ચુકવણી દરવાજાઓ દ્વારા જાઓ.
 • ટી-જંક્શન પર ડી લિસ્મોર્ટલની દિશામાં જમણે વળો (તેથી દે ઝાલેલની દિશામાં ડાબી બાજુ ન વળો).
 • આગળના ટી-જંકશન તરફ ફરીને જમણા તરફના રસ્તાના છેડેથી જ્યાં તમને ટ્વીનિંગ સેન્ટર દેખાશે; મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર સામે અમારી કાર પાર્ક છે. 

હેલમોન્ડથી એ 270 માંથી:

 • માં બીજી ટ્રાફિક લાઇટ પર Eindhoven, રાઉન્ડઅબાઉટ પર જમણે વળો, દિશા રિંગ/યુનિવર્સિટી/ડેન બોશ/ટિલબર્ગ.
 • ટ્રાફિક લાઇટથી ડાબી બાજુ વળો (ટેક્સાકો પેટ્રોલ સ્ટેશન પહેલાં)
 • ટીયુ / ઇ ના ચુકવણી દરવાજાઓ દ્વારા જાઓ.
 • ટી-જંક્શન પર ડી લિસ્મોર્ટલની દિશામાં જમણે વળો (તેથી દે ઝાલેલની દિશામાં ડાબી બાજુ ન વળો).
 • આગળના ટી-જંકશન તરફ ફરીને જમણા તરફના રસ્તાના છેડેથી જ્યાં તમને ટ્વીનિંગ સેન્ટર દેખાશે; મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર સામે અમારી કાર પાર્ક છે.

જાહેર પરિવહન દ્વારા

 • Eindhoven ટેકનોલોજી યુનિવર્સિટી સરળતાથી સુલભ છે. યુનિવર્સિટીની તમામ ઇમારતો રેલ્વે સ્ટેશનની નજીક છે Eindhoven. યુનિવર્સિટી મેદાનના નકશા પર, ટ્વીનિંગ સેન્ટર TCE તરીકે દર્શાવેલ છે.
 • પ્લેટફોર્મની સીડીથી નીચે જાઓ, પછી કેનેડિપ્લિન, ઉત્તર બાજુ (બસ સ્ટેશન) પર બહાર નીકળવાની જમણી તરફ વળો.
 • તમે યુનિવર્સિટી ઇમારતોને જમણી બાજુએ જોઈ શકો છો, થોડી મિનિટો દૂર જઇ શકો છો. ટ્વીનિંગ સેન્ટર ટીયુ સાઇટના અંતમાં સ્થિત છે (લગભગ 15 મિનિટ ચાલવાનું અંતર). "ડી લિસ્મોર્ટલ" પર પીળા એરો ચિહ્નો અનુસરો.

ગ્રાહકો અમારા વિશે શું કહે છે

પર્યાપ્ત અભિગમ

ટોમ મીવિસ સમગ્ર કેસમાં સંડોવાયેલો હતો, અને મારા તરફથી દરેક પ્રશ્નનો જવાબ તેમના દ્વારા ઝડપથી અને સ્પષ્ટ રીતે આપવામાં આવ્યો હતો. હું મિત્રો, કુટુંબીજનો અને વ્યવસાયિક સહયોગીઓને નિશ્ચિતપણે પેઢી (અને ખાસ કરીને ટોમ મીવિસ)ની ભલામણ કરીશ.

10
મિકે
હૂગલન

ટોમ મેઇવીસ છબી

ટોમ મેવિસ

જીવનસાથી / એડવોકેટનું સંચાલન કરવું

મેક્સિમ હોડક

મેક્સિમ હોડક

જીવનસાથી / એડવોકેટ

આઈલિન સેલેમેટ

આઈલિન સેલેમેટ

વકીલ-વકીલ

ગોપનીયતા સેટિંગ્સ
અમારી વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરતી વખતે અમે તમારા અનુભવને વધારવા માટે કૂકીઝનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. જો તમે બ્રાઉઝર દ્વારા અમારી સેવાઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો, તો તમે તમારા વેબ બ્રાઉઝર સેટિંગ્સ દ્વારા કૂકીઝને પ્રતિબંધિત, અવરોધિત અથવા દૂર કરી શકો છો. અમે તૃતીય પક્ષોની સામગ્રી અને સ્ક્રિપ્ટ્સનો પણ ઉપયોગ કરીએ છીએ જે ટ્રેકિંગ તકનીકોનો ઉપયોગ કરી શકે છે. આવા તૃતીય પક્ષ એમ્બેડ્સને મંજૂરી આપવા માટે તમે નીચે પસંદગીપૂર્વક તમારી સંમતિ આપી શકો છો. અમે ઉપયોગ કરીએ છીએ તે કૂકીઝ, અમે એકત્રિત કરીએ છીએ તે ડેટા અને અમે તેની પ્રક્રિયા કેવી રીતે કરીએ છીએ તે વિશે સંપૂર્ણ માહિતી માટે, કૃપા કરીને અમારી તપાસો ગોપનીયતા નીતિ
Law & More B.V.