સમાચાર

નેધરલેન્ડ યુરોપમાં એક નવીનતા નેતા છે

યુરોપિયન કમિશનના યુરોપિયન ઇનોવેશન સ્કોરબોર્ડ મુજબ, નેધરલેન્ડ્સ નવીનતાની સંભાવના માટે 27 સૂચક મેળવે છે. નેધરલેન્ડ્સ હવે ડેનમાર્ક, ફિનલેન્ડ અને યુનાઇટેડ કિંગડમ સાથે મળીને ચોથા સ્થાને (4 - 2016 મો સ્થાન) છે, અને 5 માં ઇનોવેશન લીડર તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું છે.

ડચ આર્થિક બાબતોના પ્રધાનના જણાવ્યા મુજબ, અમે આ પરિણામ પર આવ્યા કારણ કે રાજ્યો, યુનિવર્સિટીઓ અને કંપનીઓ એક સાથે મળીને કામ કરે છે. રાજ્ય મૂલ્યાંકન માટે યુરોપિયન ઇનોવેશન સ્કોરબોર્ડનું એક માપદંડ 'જાહેર-ખાનગી સહકાર' હતું. એ પણ ઉલ્લેખનીય છે કે નેધરલેન્ડમાં નવીનતાઓ માટેનું રોકાણ યુરોપમાં સૌથી વધુ છે.

શું તમને યુરોપિયન ઇનોવેશન સ્કોરબોર્ડ 2017 માં રુચિ છે? તમે યુરોપિયન કમિશન વેબસાઇટ પર બધું વાંચી શકો છો.

શેર