સમાચાર

નિયોક્તાઓએ સંજોગોમાં ધ્યાન આપવું જોઈએ કે જેના હેઠળ તેઓ…

એમ્પ્લોયરોએ સંજોગોમાં ધ્યાન આપવું જોઈએ કે જેના હેઠળ તેઓ કોઈ કર્મચારીને બરતરફ કરવા માગે છે. આ ફરી એકવાર એસેનમાં જિલ્લા અદાલતના ચુકાદા દ્વારા સાબિત થયું છે. રોજગાર કરાર સમાપ્ત કરવા માટે કોઈ વાજબી કારણ ન હોવાને કારણે એક હોસ્પિટલે તેના કર્મચારી (ફાર્માસિસ્ટ) ને ,45,000 125,000 નું સંક્રમણ ભથ્થું અને ,XNUMX XNUMX નું યોગ્ય વેતન ચૂકવવું પડ્યું હતું. હોસ્પિટલે દાવો કર્યો હતો કે ફાર્માસિસ્ટ નિષ્ક્રિય છે, જે તે બન્યું નહીં. તેમ છતાં, કરાર, તેમ છતાં, સોંપાયેલા લાભોના પરિણામ રૂપે વિસર્જન કરવામાં આવ્યું. આનું કારણ એ હતું કે આ દરમિયાન રોજગાર સંબંધ ખોરવાયો હતો, જે સંપૂર્ણપણે એમ્પ્લોયરને આભારી હતો.

10-02-2017

શેર