શું માટે ગુનાહિત છે

ગુનાનો હેતુ જીવનસાથીને આર્થિક સહાય પૂરી પાડવાનો છે જે ઓછી આવક કરે છે, અથવા કેટલાક કિસ્સાઓમાં, આવક જ નથી કરતી. ઉદાહરણ તરીકે, જ્યારે બાળકો શામેલ હોય ત્યારે, પુરુષ historતિહાસિક રીતે બ્રેડવિનર છે, અને મહિલાએ બાળકોને ઉછેરવાની કારકિર્દી છોડી દીધી છે અને છૂટાછેડા પછી અથવા છૂટાછેડા પછી આર્થિક નુકસાન થશે. ઘણા રાજ્યોના કાયદા સૂચવે છે કે છૂટાછેડા લીધેલા જીવનસાથીને જીવનની પહેલાની જીવન સમાન જીવન જીવવાનો અધિકાર છે જ્યારે તેઓ લગ્ન કરે છે.

Law & More B.V.