છૂટાછેડા અર્થ

છૂટાછેડા, જેને લગ્નના વિસર્જન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે લગ્ન અથવા વૈવાહિક સંઘને સમાપ્ત કરવાની પ્રક્રિયા છે. છૂટાછેડા સામાન્ય રીતે લગ્નની કાનૂની ફરજો અને જવાબદારીઓ રદ અથવા પુન reસંગઠનનો સમાવેશ કરે છે, આમ દેશ અથવા રાજ્યના કાયદાના શાસનમાં લગ્નગ્રસ્ત દંપતી વચ્ચેના લગ્ન સંબંધોને બંધ કરી દે છે. છૂટાછેડા કાયદા વિશ્વભરમાં નોંધપાત્ર રીતે બદલાય છે, પરંતુ મોટાભાગના દેશોમાં, તેને કાનૂની પ્રક્રિયામાં કોર્ટ અથવા અન્ય અધિકારની મંજૂરીની જરૂર હોય છે. છૂટાછેડાની કાનૂની પ્રક્રિયામાં ગુનાહિત, બાળ કસ્ટડી, બાળ સહાય, સંપત્તિનું વિતરણ અને દેવાની વહેંચણીના મુદ્દાઓ પણ શામેલ હોઈ શકે છે.

Law & More B.V.