એલએલસી શું છે?

મર્યાદિત જવાબદારી કંપની (એલએલસી) એ ખાનગી મર્યાદિત કંપનીનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ છે. એલએલસી એ એક વ્યાપારિક structureાંચો છે જે માલિકોને ભાગીદારોની જેમ વર્તે છે પરંતુ કોર્પોરેશનની જેમ ટેક્સ વસૂલવાની પસંદગી આપે છે. વ્યવસાયનું આ સ્વરૂપ માલિકી અને સંચાલનમાં રાહત માટે પરવાનગી આપે છે. એકવાર માલિકો નિર્ણય લેશે કે તેઓ કેવી રીતે કર વસૂલવા, સંચાલિત કરવા અને ગોઠવણ કરવા માગે છે, તેઓ ઓપરેટિંગ કરારમાં આ બધું જોડણી કરશે. એલએલસી મુખ્યત્વે યુ.એસ. માં વપરાય છે.

Law & More B.V.