વર્કિંગ કન્ડિશન એક્ટ હેઠળ એમ્પ્લોયરની જવાબદારીઓ શું છે?

વર્કિંગ કન્ડિશન એક્ટ હેઠળ એમ્પ્લોયરની જવાબદારીઓ શું છે?

કંપનીનો દરેક કર્મચારી સલામત અને સ્વસ્થ રીતે કામ કરવા સક્ષમ હોવો જોઈએ.

કાર્યકારી સ્થિતિ અધિનિયમ (વધુ સંક્ષિપ્તમાં આર્બોવેટ) એ વ્યવસાયિક આરોગ્ય અને સલામતી અધિનિયમનો એક ભાગ છે, જેમાં સલામત કાર્યકારી વાતાવરણને પ્રોત્સાહન આપવા માટેના નિયમો અને માર્ગદર્શિકાઓનો સમાવેશ થાય છે. કાર્યકારી શરતો અધિનિયમમાં એવી જવાબદારીઓ છે કે જેનું એમ્પ્લોયર અને કર્મચારીઓએ પાલન કરવું જોઈએ. આ તમામ જગ્યાઓ પર લાગુ થાય છે જ્યાં કામ કરવામાં આવે છે (તેમજ એસોસિએશન અને ફાઉન્ડેશન અને પાર્ટ-ટાઇમ અને ફ્લેક્સ વર્કર્સ, ઓન-કોલ કામદારો અને 0-કલાકના કોન્ટ્રાક્ટ પરના લોકો માટે પણ). કંપનીના એમ્પ્લોયર કંપનીમાં ઓક્યુપેશનલ હેલ્થ એન્ડ સેફ્ટી એક્ટનું પાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે જવાબદાર છે.

ત્રણ સ્તર

કાર્યકારી પરિસ્થિતિઓ પરના કાયદાને ત્રણ સ્તરોમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે: કાર્યકારી શરતો અધિનિયમ, કાર્યકારી શરતો હુકમનામું અને કાર્યકારી શરતોના નિયમો.

 • ધ ઓક્યુપેશનલ હેલ્થ એન્ડ સેફ્ટી એક્ટ આધાર બનાવે છે અને એક ફ્રેમવર્ક કાયદો પણ છે. આનો અર્થ એ છે કે તેમાં ચોક્કસ જોખમો અંગેના નિયમો નથી. દરેક સંસ્થા અને ક્ષેત્ર તેની આરોગ્ય અને સલામતી નીતિને કેવી રીતે અમલમાં મૂકવી તે નક્કી કરી શકે છે અને તેને આરોગ્ય અને સલામતી સૂચિમાં મૂકે છે. જો કે, કાર્યકારી શરતો હુકમનામું અને કાર્યકારી શરતોના નિયમનો ચોક્કસ નિયમોની વિગતો આપે છે.
 • કામ કરવાની શરતો હુકમનામું વર્કિંગ કન્ડિશન એક્ટનું વિસ્તરણ છે. તેમાં એમ્પ્લોયરો અને કર્મચારીઓએ વ્યવસાયિક જોખમોનો સામનો કરવા માટે પાલન કરવું જોઈએ તેવા નિયમોનો સમાવેશ થાય છે. તેમાં કેટલાક સેક્ટર અને કર્મચારીઓની શ્રેણીઓ માટે પણ ચોક્કસ નિયમો છે.
 • આરોગ્ય અને સલામતી ઓર્ડર ફરીથી આરોગ્ય અને સલામતી હુકમનામું વધુ વિસ્તરણ છે. તેમાં વિગતવાર નિયમોનો સમાવેશ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, કામકાજના સાધનોએ જે જરૂરિયાતો પૂરી કરવી જોઈએ અથવા વ્યવસાયિક આરોગ્ય અને સલામતી સેવાએ તેની વૈધાનિક ફરજો કેવી રીતે નિભાવવી જોઈએ. આ નિયમો એમ્પ્લોયર અને કર્મચારીઓ માટે પણ ફરજિયાત છે.

આરોગ્ય અને સલામતી સૂચિ

આરોગ્ય અને સલામતી સૂચિમાં, એમ્પ્લોયર અને કર્મચારી સંગઠનો સ્વસ્થ અને સલામત કાર્ય માટે સરકારના લક્ષ્ય નિયમોનું તેઓ કેવી રીતે પાલન કરશે તેના પર સંયુક્ત કરારોનું વર્ણન કરે છે. ટાર્ગેટ રેગ્યુલેશન એ કાયદામાં એક માનક છે કે જેની સાથે કંપનીઓએ પાલન કરવું જોઈએ - ઉદાહરણ તરીકે, મહત્તમ અવાજનું સ્તર. કૅટેલોગ તકનીકો અને રીતો, સારી પ્રથાઓ, બાર અને સલામત અને સ્વસ્થ કાર્ય માટે વ્યવહારુ માર્ગદર્શિકાઓનું વર્ણન કરે છે અને તે શાખા અથવા કંપની સ્તરે બનાવી શકાય છે. એમ્પ્લોયરો અને કર્મચારીઓ આરોગ્ય અને સલામતી સૂચિની સામગ્રી અને વિતરણ માટે જવાબદાર છે.

એમ્પ્લોયરની જવાબદારીઓ

નીચે કાયદામાં સમાવિષ્ટ નોકરીદાતાઓ માટેની સામાન્ય જવાબદારીઓ અને જવાબદારીઓની સૂચિ છે. આ જવાબદારીઓ પરના ચોક્કસ કરારો એક સંસ્થા અને ઉદ્યોગથી બીજામાં બદલાઈ શકે છે.

 • દરેક એમ્પ્લોયરનો સ્વાસ્થ્ય અને સલામતી સેવા અથવા કંપની ડૉક્ટર સાથે કરાર હોવો આવશ્યક છે: પ્રાથમિક કરાર. બધા કામદારોને કંપનીના ડૉક્ટરની ઍક્સેસ હોવી જોઈએ, અને દરેક કંપનીએ કંપનીના ડૉક્ટરને સહકાર આપવો જોઈએ. વધુમાં, તમામ કર્મચારીઓ કંપનીના ડૉક્ટર પાસેથી બીજા અભિપ્રાયની વિનંતી કરી શકે છે. એમ્પ્લોયર અને વ્યવસાયિક આરોગ્ય અને સલામતી સેવા અથવા કંપની ડૉક્ટર વચ્ચેનો પ્રાથમિક કરાર એ નિર્ધારિત કરે છે કે બીજો અભિપ્રાય મેળવવા માટે કઈ અન્ય વ્યવસાયિક આરોગ્ય અને સલામતી સેવા(ઓ) અથવા કંપની ડૉક્ટર(ઓ)નો સંપર્ક કરી શકાય.
 • કાર્યસ્થળોની ડિઝાઇન, કામ કરવાની પદ્ધતિઓ, ઉપયોગમાં લેવાતા કામના સાધનો અને કામની સામગ્રીને કર્મચારીઓની વ્યક્તિગત લાક્ષણિકતાઓને શક્ય તેટલું અનુકૂળ બનાવો. આ બીમારીને કારણે માળખાકીય અને કાર્યાત્મક મર્યાદાઓ ધરાવતા કર્મચારીઓને પણ લાગુ પડે છે, ઉદાહરણ તરીકે.
 • એમ્પ્લોયરે શક્ય તેટલું એકવિધ અને ગતિ-બાઉન્ડ કામને મર્યાદિત કરવું જોઈએ ('વાજબી રીતે જરૂરી હોઈ શકે છે).
 • એમ્પ્લોયર, એમ્પ્લોયર, શક્ય હોય ત્યાં સુધી ખતરનાક પદાર્થોને સંડોવતા મોટા અકસ્માતોને અટકાવવા અને ઘટાડવા જોઈએ.
 • કામદારોએ માહિતી અને સૂચના પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. માહિતી અને શિક્ષણ કામના સાધનો અથવા વ્યક્તિગત રક્ષણાત્મક સાધનોના ઉપયોગની ચિંતા કરી શકે છે, પરંતુ કંપનીમાં આક્રમકતા અને હિંસા અને જાતીય સતામણી સાથે કેવી રીતે વ્યવહાર કરવામાં આવે છે તેની પણ ચિંતા કરી શકે છે.
 • નોકરીદાતાએ વ્યાવસાયિક અકસ્માતો અને રોગોની સૂચના અને નોંધણીની ખાતરી કરવી આવશ્યક છે.
 • એમ્પ્લોયર કર્મચારીના કામને લગતા તૃતીય પક્ષોને થતા જોખમને રોકવા માટે જવાબદાર છે. એમ્પ્લોયરો આ હેતુ માટે વીમો પણ લઈ શકે છે.
 • એમ્પ્લોયરએ આરોગ્ય અને સલામતી નીતિના વિકાસ અને અમલીકરણની ખાતરી કરવી જોઈએ. આરોગ્ય અને સલામતી નીતિ એ પગલાંની વિગતવાર યોજના છે જે વર્ણવે છે કે કંપનીઓ જોખમી પરિબળોને કેવી રીતે દૂર કરી શકે છે. આરોગ્ય અને સલામતી નીતિ સાથે, તમે સતત દર્શાવી શકો છો કે કંપનીમાં સલામત અને જવાબદાર પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. આરોગ્ય અને સલામતી નીતિમાં જોખમ ઇન્વેન્ટરી અને મૂલ્યાંકન (RI&E), માંદગી રજા નીતિ, ઇન-હાઉસ ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ સર્વિસ (BH)V, નિવારણ અધિકારી અને PAGO નો સમાવેશ થાય છે.
 • એમ્પ્લોયરે કંપનીના કર્મચારીઓના જોખમોને રિસ્ક ઇન્વેન્ટરી અને મૂલ્યાંકન (RI&E) માં રેકોર્ડ કરવું આવશ્યક છે. આ એ પણ જણાવે છે કે કર્મચારીઓ આ જોખમો સામે કેવી રીતે સુરક્ષિત છે. આવી ઇન્વેન્ટરી કહે છે કે શું સ્વાસ્થ્ય અને સલામતી જોખમમાં છે, ઉદાહરણ તરીકે, અસ્થિર પાલખ, વિસ્ફોટનું જોખમ, ઘોંઘાટવાળું વાતાવરણ અથવા મોનિટર પર ખૂબ લાંબુ કામ કરવાથી. સમીક્ષા માટે RI&E વ્યવસાયિક આરોગ્ય અને સલામતી સેવા અથવા પ્રમાણિત નિષ્ણાતને સબમિટ કરવું આવશ્યક છે.
 • RI&E નો ભાગ એ એક્શન પ્લાન છે. આ ઉચ્ચ-જોખમની પરિસ્થિતિઓ વિશે કંપની શું કરી રહી છે તે નિર્ધારિત કરે છે. આમાં વ્યક્તિગત રક્ષણાત્મક સાધનો પૂરા પાડવા, હાનિકારક મશીનરી બદલવા અને સારી માહિતી પૂરી પાડવાનો સમાવેશ થઈ શકે છે.
 • જ્યાં લોકો કામ કરે છે, ત્યાં બીમારીને કારણે ગેરહાજરી પણ થઈ શકે છે. વ્યાપાર સાતત્ય માળખાની અંદર, એમ્પ્લોયરને સમજાવવાની જરૂર છે કે બીમારીના કારણે ગેરહાજરી કેવી રીતે સિક લીવ પોલિસીમાં વ્યવહાર કરવામાં આવે છે. માંદગીની રજા નીતિનું સંચાલન એ એમ્પ્લોયર માટે સ્પષ્ટ રીતે વ્યાખ્યાયિત કાનૂની ફરજ છે અને કાર્યકારી શરતોના હુકમનામામાં સ્પષ્ટપણે ઉલ્લેખિત છે (આર્ટ. 2.9). આ લેખ અનુસાર, આર્બોડિએન્સ્ટ એક સંરચિત, વ્યવસ્થિત અને પર્યાપ્ત કાર્યકારી પરિસ્થિતિઓ અને માંદગી રજા નીતિનું સંચાલન કરવાની સલાહ આપે છે. આર્બોડિએન્ટે તેના અમલીકરણમાં ફાળો આપવો જોઈએ, કર્મચારીઓના અનન્ય જૂથોને ધ્યાનમાં રાખીને.
 • ઉદાહરણ તરીકે, ઇન-હાઉસ ઇમરજન્સી વર્કર્સ (FAFS ઓફિસર્સ) અકસ્માત અથવા આગમાં પ્રાથમિક સારવાર પૂરી પાડે છે. એમ્પ્લોયરે ખાતરી કરવી જોઈએ કે ત્યાં પૂરતા FAFS અધિકારીઓ છે. તેમણે એ પણ સુનિશ્ચિત કરવું જોઈએ કે તેઓ તેમની ફરજો યોગ્ય રીતે નિભાવી શકે. ત્યાં કોઈ વિશેષ તાલીમ આવશ્યકતાઓ નથી. એમ્પ્લોયર ઈન-હાઉસ ઈમરજન્સી રિસ્પોન્સના કાર્યો જાતે લઈ શકે છે. તેની ગેરહાજરીમાં તેને બદલવા માટે તેણે ઓછામાં ઓછા એક કર્મચારીની નિમણૂક કરવી જોઈએ.
 • એમ્પ્લોયરો તેમના એક કર્મચારીને નિવારણ અધિકારી તરીકે નિયુક્ત કરવા માટે બંધાયેલા છે. નિવારણ અધિકારી કંપનીમાં કામ કરે છે - સામાન્ય રીતે તેમની 'નિયમિત' નોકરી ઉપરાંત - અકસ્માતો અને ગેરહાજરી રોકવામાં મદદ કરે છે. નિવારણ અધિકારીની વૈધાનિક ફરજોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે: (સહ-)આરઆઈ એન્ડ ઈ તૈયાર કરવી અને તેનું અમલીકરણ કરવું, સારી કાર્યકારી પરિસ્થિતિઓની નીતિ પર વર્ક કાઉન્સિલ/કર્મચારીઓના પ્રતિનિધિઓને નજીકથી સલાહ આપવી અને સહકાર આપવો અને કંપનીના ડૉક્ટર અને અન્ય વ્યવસાયિક આરોગ્ય સાથે સલાહ આપવી અને સહયોગ આપવો. અને સલામતી સેવા પ્રદાતાઓ. જો કંપનીમાં 25 કે તેથી ઓછા કર્મચારીઓ હોય તો એમ્પ્લોયર નિવારણ અધિકારી તરીકે કામ કરી શકે છે.
 • એમ્પ્લોયરે કર્મચારીને સામયિક વ્યવસાયિક આરોગ્ય પરીક્ષા (PAGO)માંથી પસાર થવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ. આકસ્મિક રીતે, કર્મચારી આમાં ભાગ લેવા માટે બંધાયેલા નથી.

નેધરલેન્ડ લેબર ઇન્સ્પેક્ટર

નેધરલેન્ડ લેબર ઇન્સ્પેક્ટર (NLA) નિયમિતપણે તપાસ કરે છે કે નોકરીદાતાઓ અને કર્મચારીઓ આરોગ્ય અને સલામતીના નિયમોનું પાલન કરે છે કે કેમ. તેમની પ્રાથમિકતા કામની પરિસ્થિતિઓ પર છે જે ગંભીર આરોગ્ય જોખમો ઉભી કરે છે. ઉલ્લંઘનના કિસ્સામાં, NLA ચેતવણીથી માંડીને દંડ અથવા તો કામ બંધ કરવા સુધીના અનેક પગલાં લાદી શકે છે.

આરોગ્ય અને સલામતી નીતિનું મહત્વ

સ્પષ્ટ રીતે વર્ણવેલ આરોગ્ય અને સલામતી નીતિ હોવી અને તેનો અમલ કરવો જરૂરી છે. આ પ્રતિકૂળ સ્વાસ્થ્ય અસરોને અટકાવે છે અને કર્મચારીઓની ટકાઉ રોજગાર અને ઉત્પાદકતામાં ફાળો આપે છે. જો કોઈ કર્મચારીને કામના કારણે નુકસાન થાય છે, તો તે કંપનીને જવાબદાર ઠેરવી શકે છે અને વળતરનો દાવો કરી શકે છે. પછી એમ્પ્લોયર એ સાબિત કરવા સક્ષમ હોવા જોઈએ કે તેણે આ નુકસાનને રોકવા માટે - ઓપરેશનલ અને આર્થિક દ્રષ્ટિએ - વ્યાજબી રીતે વ્યવહારુ બધું કર્યું છે.

તમારી કંપનીમાં ઓક્યુપેશનલ હેલ્થ એન્ડ સેફ્ટી એક્ટ કેવી રીતે લાગુ કરવો તે જાણવા માગો છો? અમારા રોજગાર વકીલો તમારા પ્રશ્નોના જવાબ આપવા માટે ખુશ છું. અમે તમારી કંપનીના જોખમી પરિબળોનું વિશ્લેષણ કરી શકીએ છીએ અને તેમને કેવી રીતે ઘટાડવું તે અંગે તમને સલાહ આપી શકીએ છીએ. 

Law & More