નેધરલેન્ડે ફરી એકવાર પોતાને સાબિત કરી દીધું છે.

રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કંપનીઓ

નેધરલેન્ડ્સે ફરી એકવાર રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કંપનીઓ માટે પોતાને એક ઉત્તમ સંવર્ધન સ્થળ સાબિત કર્યું છે, જેમ કે સરકાર દ્વારા નવા વર્ષ પહેલા પ્રકાશિત કરવામાં આવેલા સંશોધન અહેવાલોના વિવિધ આંકડા અને પરિણામો નીચે મુજબ છે. અર્થતંત્ર એક ઉજ્જવળ ચિત્ર દોરે છે, જેમાં સતત વિકાસ અને બેરોજગારીના સ્તરમાં ઘટાડો થાય છે. ગ્રાહકો અને ધંધામાં વિશ્વાસ છે. નેધરલેન્ડ વિશ્વના સૌથી સુખી અને સમૃદ્ધ દેશોમાં શામેલ છે. અને સૂચિ આગળ વધે છે. વિશ્વની સૌથી વધુ સ્પર્ધાત્મક અર્થવ્યવસ્થા ધરાવતા દેશોની યાદીમાં નેધરલેન્ડ ચોથા ક્રમે છે. ઇનોવેશન મુજબના નેધરલેન્ડ્સ એક નક્કર ભાગીદાર સાબિત થાય છે. નેધરલેન્ડ્સે ગર્વ અનુભવવા માટે લીલોતરી અર્થવ્યવસ્થા પ્રાપ્ત કરવા માટેનો માર્ગ નક્કી કર્યો જ નથી, પરંતુ તે વિશ્વના સૌથી ઉત્તેજક વ્યવસાય વાતાવરણ ધરાવે છે.

Law & More