શ્રેણીઓ: બ્લોગ સમાચાર

કાનૂની કાર્યવાહીનો હેતુ કોઈ સમસ્યાનું સમાધાન શોધવાનો છે…

કાનૂની સમસ્યાઓ

કાનૂની કાર્યવાહીનો હેતુ કોઈ સમસ્યાનું સમાધાન શોધવાનો છે, પરંતુ ઘણી વાર તે સંપૂર્ણ વિપરીત હાંસલ કરે છે. ડચ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હિઆઈએલના સંશોધન મુજબ, કાનૂની સમસ્યાઓ ઓછા અને ઓછા પ્રમાણમાં હલ કરવામાં આવી રહી છે, કારણ કે પરંપરાગત પ્રક્રિયા મોડેલ (કહેવાતા ટુર્નામેન્ટનું મોડેલ) તેના બદલે પક્ષકારો વચ્ચેના વિભાજનનું કારણ બને છે. પરિણામે, ન્યાયપાલિકાની ડચ કાઉન્સિલ પ્રાયોગિક જોગવાઈઓ રજૂ કરવાની હિમાયત કરે છે, જે ન્યાયાધીશોને અન્ય રીતે ન્યાયિક કાર્યવાહી કરવાની તક આપે છે.

શેર