માં સાયન્સ પાર્ક ખાતે આવેલી કાયદાકીય પેઢી તરીકે Eindhoven...

લો ફર્મ

માં સાયન્સ પાર્ક ખાતે આવેલી કાયદાકીય પેઢી તરીકે Eindhoven, અમે સ્ટાર્ટ-અપ ઉદ્યોગસાહસિકોને ખૂબ મૂલ્ય આપીએ છીએ. જેમ આપણે ગઈકાલે લખ્યું હતું તેમ, સરકાર પણ સ્ટાર્ટઅપ્સના મહત્વને ઓળખે છે, જેની તેણીએ 2017માં થનારા ફેરફારોની યાદીના તાજેતરના પ્રકાશન સાથે પુષ્ટિ કરી છે. ઉદ્યોગસાહસિકોને તેમના સ્ટાર્ટઅપ્સમાં રોકાણ વધારવાની તક મળશે, ડિરેક્ટર માલિકો તરીકે ( DGA ની) ઓછી ચૂકવણી કરવામાં આવી શકે છે. R&D માટે વધુ નાણાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. સામાન્ય રીતે કંપનીઓ માટે પણ સારા સમાચાર છે: 1લી જાન્યુઆરીથી, વિદેશી શેરધારકો ઓવરપેઇડ ડિવિડન્ડ ટેક્સ વસૂલ કરી શકે છે.

Law & More