તાત્કાલિક બરતરફ

તાત્કાલિક બરતરફ

બંને કર્મચારીઓ અને એમ્પ્લોયર વિવિધ રીતે બરતરફીના સંપર્કમાં આવી શકે છે. તમે તેને જાતે પસંદ કરો છો કે નહીં? અને કયા સંજોગોમાં? સૌથી કડક રીતોમાંની એક તાત્કાલિક બરતરફ છે. તે કિસ્સો છે? પછી કર્મચારી અને એમ્પ્લોયર વચ્ચે રોજગાર કરાર તરત જ સમાપ્ત થઈ જશે. રોજગાર સંબંધની અંદર, આ વિકલ્પ એમ્પ્લોયર અને કર્મચારી બંનેને પ્રાપ્ત કરે છે. જો કે, આ પ્રકારની બરતરફી અંગેનો નિર્ણય કોઈ પણ પક્ષ દ્વારા રાતોરાત લઈ શકાય નહીં. બંને કિસ્સાઓમાં, માન્ય શરતોને બરતરફ કરવા માટે કેટલીક શરતો લાગુ પડે છે અને પક્ષકારો પાસે ચોક્કસ અધિકાર અને જવાબદારીઓ હોય છે.

તાત્કાલિક બરતરફ

માન્ય તાત્કાલિક બરતરફી માટે, એમ્પ્લોયર અને કર્મચારી બંનેને નીચેની કાનૂની આવશ્યકતાઓ પૂરી કરવી આવશ્યક છે.

  • તાકીદનું કારણ. સંજોગો એવા હોવા જોઈએ કે કોઈ એક પક્ષ તેને રદ કરવાની ફરજ પડે. આમાં કોઈ એક પક્ષની કૃત્યો, લાક્ષણિકતાઓ અથવા આચરણની ચિંતા કરવી આવશ્યક છે, પરિણામે, અન્ય પક્ષ દ્વારા રોજગાર કરાર ચાલુ રાખવાની વ્યાજબી અપેક્ષા રાખી શકાતી નથી. ખાસ કરીને, તે કાર્યસ્થળમાં જીવન અથવા આરોગ્ય માટે જોખમ, છેતરપિંડી અથવા ગંભીર જોખમ હોઈ શકે છે. બીજું કારણ એમ્પ્લોયર દ્વારા રૂમ અને બોર્ડની પૂરતી જોગવાઈનો અભાવ હોઈ શકે છે, તેમ છતાં આ સંમત થયા છે.
  • તાત્કાલિક બરતરફ. જો એમ્પ્લોયર અથવા કર્મચારી ત્યારબાદ તાત્કાલિક અસરથી બરતરફ થવાની પ્રક્રિયા કરે છે, તો આવી બરતરફ તાત્કાલિક આપવી જ જોઇએ અથવા તરત જ લેવી જ જોઇએ, એટલે કે ઘટના પછી અથવા પ્રશ્નાર્થમાં દોષી કૃત્ય પછી તરત જ. આ ઉપરાંત, પક્ષકારોને આવી બરતરફી પર કાર્યવાહી કરતા પહેલા થોડો સમય લેવાની મંજૂરી આપવામાં આવે છે, ઉદાહરણ તરીકે કાનૂની સલાહ મેળવવા અથવા તપાસ શરૂ કરવા. જો કોઈ એક પક્ષ ખૂબ લાંબી રાહ જુએ છે, તો આ આવશ્યકતા હવે પૂર્ણ કરી શકાતી નથી.
  • તાત્કાલિક સૂચના. આ ઉપરાંત, તાત્કાલિક કારણ વિલંબ કર્યા વિના પ્રશ્નમાં અન્ય પક્ષને જણાવવું આવશ્યક છે, એટલે કે તાત્કાલિક બરતરફી પર.

જો આ જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવામાં નહીં આવે, તો બરતરફ રદબાતલ છે. શું ઉપરોક્ત ત્રણેય પરિસ્થિતિઓ પૂરી થઈ છે? પછી પક્ષકારો વચ્ચે રોજગાર કરાર તાત્કાલિક અસરથી સમાપ્ત થાય છે. આવી બરતરફી માટે, યુડબ્લ્યુવી અથવા સબડિસ્ટિક્ટ કોર્ટમાંથી પરવાનગીની વિનંતી કરવાની જરૂર નથી અને નોટિસનો સમયગાળો અવલોકન કરવો પડતો નથી. પરિણામે, પક્ષો પાસે ચોક્કસ અધિકાર અને જવાબદારીઓ હોય છે. આ કયા અધિકાર અથવા જવાબદારીઓ છે તે નીચે ચર્ચા કરવામાં આવી છે. 

સંક્રમણ ફી

જો કર્મચારી તે વ્યક્તિ હોય કે જેણે તાત્કાલિક અસરથી બરતરફ કરવાનો નિર્ણય લીધો હોય, ઉદાહરણ તરીકે, એમ્પ્લોયર તરફથી ગંભીર દોષી કૃત્યો અથવા અવગણનાને લીધે, ઓછામાં ઓછું 2 વર્ષથી કાર્યરત કર્મચારી સંક્રમણ ચુકવણી માટે હકદાર છે. શું એમ્પ્લોયર તાત્કાલિક અસરથી બરતરફ થવા આગળ વધશે? તે કિસ્સામાં, કર્મચારી સિદ્ધાંતમાં સંક્રમણ ચુકવણી માટે હકદાર નથી જો બરતરફી કર્મચારીના ભાગ પર ગંભીર રીતે દોષી કૃત્યો અથવા બાદબાકીનું પરિણામ છે. સબડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ અન્યથા અપવાદરૂપે નક્કી કરી શકે છે. તે કિસ્સામાં, એમ્પ્લોયરને હજી પણ કર્મચારીને સંક્રમણ ફી (આંશિક) ચૂકવવી પડી શકે છે. શું તમે શરતો અથવા સંક્રમણ ફીની ગણતરી વિશે વધુ જાણવા માંગો છો? પછી ના વકીલોનો સંપર્ક કરો Law & More.

ઉદ્દેશ અથવા ખામીને લીધે તાત્કાલિક કારણસર વળતર

જો એમ્પ્લોયરની બાજુના ઉદ્દેશ અથવા ખામીને કારણે કર્મચારી તાત્કાલિક કારણસર રાજીનામું આપે છે, તો એમ્પ્લોયર સંબંધિત કર્મચારીને વળતર ચૂકવવાનું રહેશે. આ વળતર કર્મચારીના વેતન પર આધારીત છે અને ઓછામાં ઓછા તે જથ્થા જેટલું હોવું જોઈએ જે કર્મચારીને કાયદાકીય નોટિસ સમયગાળા દરમિયાન વેતનમાં મળેલ હોત. સબડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ પણ આ વળતરને ન્યાયીપણામાં ઘટાડી અથવા વધારી શકે છે. તેનાથી વિપરિત, કર્મચારીએ તેના ઉદ્દેશ અથવા દોષના પરિણામે તેના એમ્પ્લોયરને સરખામણીભર્યું વળતર પણ ચૂકવવું આવશ્યક છે અને પેટા વિભાગની અદાલત પણ આ વળતરની રકમને સમાયોજિત કરી શકે છે.

તમે બરતરફ સાથે અસંમત છો

એમ્પ્લોયર તરીકે, તમે તમારા કર્મચારી દ્વારા લેવામાં આવેલી તાત્કાલિક બરતરફીથી અસંમત છો? તે કિસ્સામાં, તમારા કર્મચારી સાથે રોજગાર કરાર તાત્કાલિક બરતરફીને કારણે રદ કરાયો હતો તે દિવસના 2 મહિનાની અંદર, તમે પેટા વિભાગની અદાલતને તમને વળતર આપવા વિનંતી કરી શકો છો કે તમારા કર્મચારીએ તમને ચૂકવણી કરવી જ જોઇએ. રદ વિકલ્પ સાથે કરારની સ્થિતિમાં, સબડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ નોટિસ અવધિને અવગણવા બદલ વળતર આપી શકે છે. આ વળતર પછી તમારા કર્મચારીને લાગુ સૂચના અવધિ માટે મળેલ વેતન સમાન છે.

શું તમે કર્મચારી છો અને તમે તાત્કાલિક અસરથી બરતરફ કરવાના તમારા એમ્પ્લોયરના નિર્ણયથી અસંમત છો? તો પછી તમે આ બરતરફીને પડકાર આપી શકો છો અને સબડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટને બરતરફીને રદ કરવા કહેશો. તેના બદલે તમે સબડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાંથી વળતરની વિનંતી પણ કરી શકો છો. બંને વિનંતીઓ સબડિસ્ટિક્ટ કોર્ટમાં પણ સબમિટ કરવી આવશ્યક છે તે દિવસના 2 મહિના પછી, જેના પર સમજૂતી બરતરફી દ્વારા કરાર સમાપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. આ કાનૂની કાર્યવાહીમાં, એમ્પ્લોયરએ તે સાબિત કરવું પડશે કે ત્વરિત બરતરફ આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરે છે. પ્રેક્ટિસ બતાવે છે કે નોકરીદાતા માટે બરતરફ કરવાના તાત્કાલિક કારણને ઓળખવું સામાન્ય રીતે મુશ્કેલ છે. તેથી જ એમ્પ્લોયરને ધ્યાનમાં લેવું આવશ્યક છે કે આવા કિસ્સામાં ન્યાયાધીશ કર્મચારીની તરફેણમાં રાજ કરશે. જો, એક કર્મચારી તરીકે, પછીથી તમે સબડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટના નિર્ણયથી અસંમત છો, તો તમે આની સામે અપીલ કરી શકો છો.

કાનૂની કાર્યવાહી ટાળવા માટે, સમાધાન કરારને સમાપ્ત કરવા પક્ષકારો વચ્ચેની પરામર્શમાં નિર્ણય લેવાનું સમજદાર હોઈ શકે છે અને ત્યાંથી પરસ્પર સંમતિ દ્વારા બરતરફીને તાત્કાલિક અસરથી બરતરફીમાં ફેરવી શકાય છે. આવી પતાવટ કરાર બંને પક્ષો માટે લાભ લાવી શકે છે, જેમ કે ટૂંકા ગાળાની સુરક્ષા અને સંભવત the કર્મચારી માટે બેકારીના લાભોનો અધિકાર. ત્વરિત બરતરફની સ્થિતિમાં કર્મચારીનો આ અધિકાર નથી.

શું તમે તાત્કાલિક બરતરફીનો સામનો કરી રહ્યા છો? તો પછી તમારી કાનૂની સ્થિતિ અને તેના પરિણામો વિશે માહિતગાર થવું મહત્વપૂર્ણ છે. મુ Law & More અમે સમજીએ છીએ કે બરતરફી એ રોજગાર કાયદાના સૌથી દૂરના પગલાઓમાંથી એક છે જેના એમ્પ્લોયર અને કર્મચારી બંને માટેના દૂરના પરિણામો છે. તેથી જ અમે એક વ્યક્તિગત અભિગમ અપનાવીએ છીએ અને અમે તમારી સાથે મળીને તમારી પરિસ્થિતિ અને શક્યતાઓનું મૂલ્યાંકન કરી શકીએ છીએ. Law & Moreના વકીલો બરતરફી કાયદાના ક્ષેત્રના નિષ્ણાંત છે અને બરતરફી પ્રક્રિયા દરમિયાન તમને કાનૂની સલાહ અથવા સહાય પ્રદાન કરવામાં ખુશ છે. તમારી પાસે બરતરફી વિશે કોઈ અન્ય પ્રશ્નો છે? મહેરબાની કરીને સંપર્ક કરો Law & More અથવા અમારી વેબસાઇટ ની મુલાકાત લો ડિસમિસલ.સાઇટ.

Law & More