દરેક વ્યક્તિએ નેધરલેન્ડને ડિજિટલી સુરક્ષિત રાખવાની જરૂર છે

દરેકને નેધરલેન્ડ્સને ડિજિટલ રૂપે સુરક્ષિત રાખવાની જરૂર છે, એમ સાયબરસક્યુરિટીબેલ્ડ નેડરલેન્ડ 2017 કહે છે.

ઇન્ટરનેટ વિના આપણા જીવનની કલ્પના કરવી ખૂબ મુશ્કેલ છે. તે આપણું જીવન સરળ બનાવે છે, પરંતુ બીજી બાજુ, ઘણાં જોખમો વહન કરે છે. તકનીકો ઝડપથી વિકાસ પામી રહી છે અને સાયબર ક્રાઇમ રેટ વધી રહ્યો છે.

સાયબરસૂક્યુરેબીલ્ડ

ડિજkhફoffફ (નેડરલેન્ડ્સના ઉપ રાજ્ય સચિવ) સાયબરસક્યુરિટીબેલ્ડ નેડરલેન્ડ 2017 માં નોંધે છે કે ડચ ડિજિટલ સ્થિતિસ્થાપકતા અદ્યતન નથી. ડિજkhફoffફ અનુસાર, દરેક, સરકાર, વ્યવસાય અને નાગરિક - નેધરલેન્ડ ને ડિજિટલ રૂપે સુરક્ષિત રાખવા માટે જરૂરી છે. જાહેર-ખાનગી સહકાર, જ્ knowledgeાન અને સંશોધનમાં રોકાણ, વિશેષ ભંડોળની રચના - જ્યારે સાયબરસક્યુરિટી વિશે વાત કરવામાં આવે ત્યારે આ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાના સૌથી મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્ર છે.

Law & More