યુરોપિયન કમિશન ઇચ્છે છે કે વચેટિયાઓ તેમને બાંધકામો વિશે માહિતી આપે…

યુરોપિયન કમિશન ઇચ્છે છે કે વચેટિયાઓ તેઓએ તેમના ગ્રાહકો માટે બનાવેલા કર ટાળવાના બાંધકામો વિશે તેમને માહિતી આપે.

કર સલાહકારો, એકાઉન્ટન્ટ્સ, બેંકો અને વકીલો (વચેટિયાઓ) તેમના ગ્રાહકો માટે બનાવે છે તે મોટે ભાગે આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય બાંધકામોને કારણે દેશો મોટે ભાગે કરની આવક ગુમાવે છે. ટેક્સ સત્તાવાળાઓ દ્વારા પારદર્શિતા વધારવા અને તે કરની રોકડ રકમ સક્ષમ કરવા માટે, યુરોપિયન કમિશન સૂચવે છે કે 1 જાન્યુઆરી, 2019 સુધીમાં, આ વચેટિયાઓ તેમના બાંધકામો દ્વારા તેમના ગ્રાહકો દ્વારા લાગુ કરવામાં આવે તે પહેલાં તે બાંધકામોની માહિતી પ્રદાન કરવા માટે બંધાયેલા છે. પ્રદાન કરવાના દસ્તાવેજો ઇયુ ડેટાબેસમાં કર અધિકારીઓ માટે સુલભ બનાવવામાં આવશે.

નિયમો વ્યાપક છે

તે બધા વચેટિયાઓ, તમામ બાંધકામો અને બધા દેશોને લાગુ પડે છે. આ નવા નિયમોનું પાલન ન કરતા વચેટિયાઓને મંજૂરી આપવામાં આવશે. યુરોપિયન સંસદ અને કાઉન્સિલને મંજૂરી માટે પ્રસ્તાવ આપવામાં આવશે.

શેર
Law & More B.V.