માંદગી દરમિયાન કર્મચારીની જવાબદારીઓ

માંદગી દરમિયાન કર્મચારીની જવાબદારીઓ

જ્યારે તેઓ બીમાર પડે અને બીમાર હોય ત્યારે કર્મચારીઓની અમુક જવાબદારીઓ પૂરી કરવાની હોય છે. બીમાર કર્મચારીએ બીમારની જાણ કરવી જોઈએ, ચોક્કસ માહિતી પ્રદાન કરવી જોઈએ અને વધુ નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ. જ્યારે ગેરહાજરી થાય છે, ત્યારે એમ્પ્લોયર અને કર્મચારી બંને પાસે અધિકારો અને જવાબદારીઓ હોય છે. રૂપરેખામાં, આ કર્મચારીની પ્રાથમિક જવાબદારીઓ છે:

 • જ્યારે બીમાર હોય ત્યારે કર્મચારીએ એમ્પ્લોયરને બીમાર હોવાની જાણ કરવી જોઈએ. એમ્પ્લોયરએ સ્પષ્ટ કરવું આવશ્યક છે કે કર્મચારી આ કેવી રીતે કરી શકે છે. ગેરહાજરી પરના કરારો સામાન્ય રીતે ગેરહાજરી પ્રોટોકોલમાં મૂકવામાં આવે છે. ગેરહાજરી પ્રોટોકોલ એ ગેરહાજરી નીતિનો એક ભાગ છે. તે ગેરહાજરી માટેના નિયમો જણાવે છે અને કેવી રીતે માંદા અહેવાલો, ગેરહાજરી નોંધણી, ગેરહાજરીની દેખરેખ અને (લાંબા ગાળાની) ગેરહાજરીના કિસ્સામાં ફરીથી એકીકરણ.
 • જલદી કર્મચારી વધુ સારું છે, તેણે પાછા જાણ કરવી જોઈએ.
 • માંદગી દરમિયાન, કર્મચારીએ એમ્પ્લોયરને હીલિંગ પ્રક્રિયા વિશે જાણ કરવી આવશ્યક છે.
 • કર્મચારીએ ચેક-અપ માટે પણ ઉપલબ્ધ હોવું જોઈએ અને કંપનીના ડૉક્ટરના કૉલનો જવાબ આપવો જોઈએ. કર્મચારી પુનઃ એકીકરણમાં સહકાર આપવા માટે બંધાયેલા છે.

કાર્યના કેટલાક ક્ષેત્રોમાં, સામૂહિક કરાર થઈ શકે છે. આમાં ગેરહાજરી પરના કરારો હોઈ શકે છે. આ કરારો એમ્પ્લોયર અને કર્મચારી માટે અગ્રણી છે.

માંદગીના સમયગાળા દરમિયાન: પુનઃપ્રાપ્તિ અને પુનઃ એકીકરણ પર કામ કરવું.

કર્મચારી અને એમ્પ્લોયર બંનેને કર્મચારીની પુનઃપ્રાપ્તિ અને પુનઃ એકીકરણમાં રસ છે. પુનઃપ્રાપ્તિ કર્મચારીને તેમનું કામ ફરી શરૂ કરવા અને બેરોજગાર થવાનું ટાળવા દે છે. વધુમાં, માંદગી ઓછી આવક તરફ દોરી શકે છે. એમ્પ્લોયર માટે, બીમાર કર્મચારીનો અર્થ છે કર્મચારીઓની અછત અને કોઈપણ ક્વિડ પ્રો-ક્વો વિના વેતન ચૂકવવાનું ચાલુ રાખવાની જવાબદારી.

જો તે બહાર આવે છે કે કર્મચારી લાંબા સમય સુધી બીમાર રહેશે, તો કર્મચારીએ પુનઃ એકીકરણ પ્રક્રિયામાં સહકાર આપવો જોઈએ. પુનઃ એકીકરણ પ્રક્રિયા દરમિયાન, નીચેની જવાબદારીઓ કર્મચારીને લાગુ પડે છે (સિવિલ કોડની કલમ 7:660a):

 • કર્મચારીએ કાર્ય યોજનાની સ્થાપના, સમાયોજન અને અમલીકરણમાં સહકાર આપવો જોઈએ.
 • કર્મચારીએ યોગ્ય કામ તરીકે લાયક ઠરે તેવા કામ કરવા માટે એમ્પ્લોયર તરફથી ઓફર સ્વીકારવી જોઈએ.
 • કર્મચારીએ વાજબી પગલાં સાથે સહકાર આપવો જોઈએ જે પુનઃ એકીકરણ તરફ ધ્યાન આપે છે.
 • કર્મચારીએ તેની ગેરહાજરી વિશે વ્યવસાયિક આરોગ્ય અને સલામતી સેવાને જાણ કરવી જોઈએ.

પુનઃસંકલન પ્રક્રિયામાં નીચેના તબક્કાઓ છે:

 • કર્મચારી બીમાર પડે છે. તેઓએ એમ્પ્લોયરને બીમારની જાણ કરવી આવશ્યક છે, જેમાંથી વ્યવસાયિક આરોગ્ય અને સલામતી સેવાને તાત્કાલિક (સાત દિવસની અંદર) સૂચિત કરવામાં આવે છે.
 • છ અઠવાડિયા પસાર થાય તે પહેલાં, વ્યવસાયિક આરોગ્ય અને સલામતી સેવા મૂલ્યાંકન કરે છે કે શું (સંભવિત રીતે) લાંબા ગાળાની માંદગીની ગેરહાજરી છે.
 • છ અઠવાડિયાની અંદર, આરોગ્ય અને સલામતી સેવા સમસ્યાનું વિશ્લેષણ પૂરું પાડે છે. આ વિશ્લેષણ સાથે, આરોગ્ય અને સલામતી સેવા ગેરહાજરી, સામેલ સંજોગો અને પુનઃ એકીકરણ માટેની શક્યતાઓ વિશે માહિતી પૂરી પાડે છે.
 • આઠ અઠવાડિયા પસાર થાય તે પહેલાં, એમ્પ્લોયર કર્મચારી સાથે એક્શન પ્લાન પર સંમત થાય છે.
 • નિયમિત રીતે એમ્પ્લોયર અને કર્મચારી વચ્ચે દર છ અઠવાડિયે ઓછામાં ઓછા એક વખત એક્શન પ્લાનની ચર્ચા કરવામાં આવે છે.
 • 42 અઠવાડિયા પછી, કર્મચારીને બીમાર હોવાની જાણ UWV ને કરવામાં આવશે.
 • પ્રથમ વર્ષનું મૂલ્યાંકન આને અનુસરે છે.
 • લગભગ 88 અઠવાડિયાની માંદગી પછી, કર્મચારીને WIA લાભો માટે અરજી કરવા વિશે વધુ માહિતી સાથે UWV તરફથી એક પત્ર પ્રાપ્ત થશે.
 • 91 અઠવાડિયા પછી, અંતિમ મૂલ્યાંકન અનુસરે છે, જે પુનઃ એકીકરણની સ્થિતિનું વર્ણન કરે છે.
 • WIA લાભ શરૂ થવાના 11 અઠવાડિયા પહેલા, કર્મચારી WIA લાભ માટે અરજી કરે છે, જેમાં પુનઃ એકીકરણ રિપોર્ટની જરૂર હોય છે.
 • બે વર્ષ પછી, વેતનની સતત ચુકવણી અટકે છે, અને કર્મચારી WIA લાભો મેળવી શકે છે. સૈદ્ધાંતિક રીતે, વેતન ચૂકવવાનું ચાલુ રાખવાની એમ્પ્લોયરની જવાબદારી બે વર્ષની માંદગી (104 અઠવાડિયા) પછી સમાપ્ત થાય છે. પછી કર્મચારી WIA લાભો માટે પાત્ર બની શકે છે.

માંદગીના કિસ્સામાં સતત પગાર

એમ્પ્લોયરે બીમાર કર્મચારીને છેલ્લી કમાણી કરેલ પગાર અને રજાના ભથ્થાના ઓછામાં ઓછા 70% કાયમી અથવા અસ્થાયી કરાર સાથે ચૂકવવાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ. શું રોજગાર કરાર અથવા સામૂહિક કરારમાં વધુ ટકાવારી છે? પછી એમ્પ્લોયરએ તેનું પાલન કરવું આવશ્યક છે. સતત ચુકવણીનો સમયગાળો અસ્થાયી અથવા કાયમી કરાર પર આધાર રાખે છે, મહત્તમ 104 અઠવાડિયા.

રજાઓ દરમિયાન નિયમો

બીમાર કર્મચારી બીમાર ન હોય અને માંદગી દરમિયાન રજાઓ લઈ શકે તેટલી રજાઓ મેળવે છે. આમ કરવા માટે, જો કે, કર્મચારીએ એમ્પ્લોયર પાસેથી પરવાનગી લેવી આવશ્યક છે. આનું જાતે મૂલ્યાંકન કરવું સરળ ન હોઈ શકે. તેથી, એમ્પ્લોયર કંપનીના ડૉક્ટરને સલાહ માટે પૂછી શકે છે. કંપનીના ડૉક્ટર નક્કી કરી શકે છે કે તે રજા બીમાર કર્મચારીના સ્વાસ્થ્યમાં કેટલી હદે ફાળો આપે છે. પછી એમ્પ્લોયર આ સલાહના આધારે આંશિક રીતે નક્કી કરે છે કે શું બીમાર કર્મચારી રજા પર જઈ શકે છે. શું કર્મચારી રજાના દિવસે બીમાર પડે છે? ત્યારે નિયમો પણ લાગુ પડે છે. રજા દરમિયાન પણ કર્મચારી બીમાર હોવાની જાણ કરવાની ફરજ પડે છે. જો કર્મચારી નેધરલેન્ડમાં હોય તો એમ્પ્લોયર તરત જ ગેરહાજરી પરામર્શ શરૂ કરી શકે છે. શું વિદેશમાં કર્મચારી બીમાર છે? પછી તેઓએ 24 કલાકની અંદર માંદગીની જાણ કરવી પડશે. કર્મચારીએ પણ સુલભ રહેવું જોઈએ. આ અંગે અગાઉથી સંમત થાઓ.

જો કર્મચારી પાલન ન કરે તો શું?

કેટલીકવાર બીમાર કર્મચારી કરેલા કરારોનું પાલન કરતું નથી અને તેથી તેમના પુનઃ એકીકરણમાં પૂરતો સહકાર આપતા નથી. ઉદાહરણ તરીકે, જો કર્મચારી વિદેશમાં હોય અને તેમની કંપનીના ડૉક્ટરની નિમણૂક માટે ઘણી વખત હાજર થવામાં નિષ્ફળ ગયો હોય અથવા યોગ્ય કામ કરવાનો ઇનકાર કરે. પરિણામે, એમ્પ્લોયર UWV તરફથી દંડનું જોખમ ચલાવે છે, એટલે કે માંદગી દરમિયાન વેતનની ચુકવણી ત્રીજા વર્ષ સુધી ચાલુ રાખવી. એમ્પ્લોયર આ કિસ્સામાં પગલાં લઈ શકે છે. સલાહ એ છે કે કર્મચારી સાથે વાતચીત શરૂ કરો અને સ્પષ્ટપણે જણાવો કે તેઓએ પુનઃ એકીકરણમાં સહકાર આપવો જોઈએ. જો આ મદદ કરતું નથી, તો એમ્પ્લોયર વેતન સસ્પેન્શન અથવા વેતન ફ્રીઝનો વિકલ્પ પસંદ કરી શકે છે. એમ્પ્લોયર કર્મચારીને આ વિશે નોંધાયેલ પત્ર મોકલીને આની જાણ કરે છે. આ પછી જ માપનો અમલ થઈ શકશે.

વેતન ફ્રીઝ અને વેતન સસ્પેન્શન વચ્ચે શું તફાવત છે?

કર્મચારીને સહકાર આપવા માટે, એમ્પ્લોયર પાસે બે વિકલ્પો છે: સંપૂર્ણ અથવા આંશિક રીતે પગાર સ્થગિત અથવા બંધ કરવો. વેતનના અધિકાર અંગે, વચ્ચે તફાવત કરવો જોઈએ પુનર્જીવન અને નિયંત્રણ જવાબદારીઓ. પુનઃસંકલન જવાબદારીઓનું પાલન ન કરવું (યોગ્ય કાર્યનો ઇનકાર કરવો, પુનઃપ્રાપ્તિમાં અવરોધ અથવા વિલંબ કરવો, એક્શન પ્લાન તૈયાર કરવામાં, મૂલ્યાંકન કરવામાં અથવા સમાયોજિત કરવામાં સહકાર ન આપવો) વેતન સ્થિર થઈ શકે છે. એમ્પ્લોયરને તે સમયગાળા માટે વેતન ચૂકવવાનું ચાલુ રાખવાની જરૂર નથી જ્યારે કર્મચારી તેની જવાબદારીઓ પૂરી ન કરે, પછી ભલે કર્મચારી તેની ફરજો કરે (કલા 7:629-3 BW). જો કર્મચારી કામ માટે અયોગ્ય (અથવા ન હોય) તો વેતનનો અધિકાર અસ્તિત્વમાં નથી. જો કે, ધારો કે કર્મચારી દેખરેખની જરૂરિયાતોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે (કંપનીના ડૉક્ટરની સર્જરીમાં હાજર ન થવું, નિયત સમયે ઉપલબ્ધ ન હોવું, અથવા કંપની ડૉક્ટરને માહિતી આપવાનો ઇનકાર કરવો). તે કિસ્સામાં, એમ્પ્લોયર વેતનની ચુકવણીને સ્થગિત કરી શકે છે. તે કિસ્સામાં, કર્મચારીને હજુ પણ તેનો સંપૂર્ણ પગાર ચૂકવવામાં આવશે જો તે મોનિટરિંગ આવશ્યકતાઓનું પાલન કરશે. વેતન સ્થગિત થવાથી, કર્મચારીની ચૂકવણીની હક ક્ષતિઓ. કર્મચારી જ્યારે જવાબદારીઓનું પાલન કરે છે ત્યારે જ તેને ફરીથી વેતન મળે છે. વેતન સસ્પેન્શન સાથે, કર્મચારી વેતન માટે હકદાર રહે છે. જ્યાં સુધી તે ફરીથી તેની જવાબદારીઓ પૂર્ણ ન કરે ત્યાં સુધી માત્ર તેની ચુકવણી અસ્થાયી રૂપે બંધ કરવામાં આવે છે. વ્યવહારમાં, વેતન સસ્પેન્શન એ દબાણનું સૌથી સામાન્ય રીતે વપરાતું માધ્યમ છે.

અભિપ્રાયનો તફાવત 

જો કંપનીના ડૉક્ટર મૂલ્યાંકન કરે કે કર્મચારી બીમાર નથી (હવે) તો એમ્પ્લોયર અસંમત થઈ શકે છે. જો કર્મચારી અસંમત હોય, તો સ્વતંત્ર સંસ્થા પાસેથી નિષ્ણાત અભિપ્રાયની વિનંતી કરી શકાય છે.

એક કર્મચારી સંઘર્ષ પછી બીમારને બોલાવે છે.

એવી પરિસ્થિતિઓ હોઈ શકે કે જ્યારે કામ ફરી શરૂ કરી શકાય (આંશિક રીતે) એમ્પ્લોયર કર્મચારીથી અલગ હોય. પરિણામે, ગેરહાજરી સંઘર્ષ તરફ દોરી શકે છે. તેનાથી વિપરિત, કાર્યસ્થળમાં સંઘર્ષ પણ બીમારને બોલાવવાનું કારણ બની શકે છે. શું કર્મચારી કાર્યસ્થળમાં અથડામણ અથવા મતભેદ પછી બીમાર હોવાની જાણ કરે છે? જો એમ હોય તો, કર્મચારી કામ માટે અયોગ્ય છે કે કેમ તેનું મૂલ્યાંકન કરવા કંપનીના ડૉક્ટરને કહો. કંપનીના ડૉક્ટર પરિસ્થિતિ અને સ્વાસ્થ્યની ફરિયાદોના આધારે આરામનો સમય સૂચવી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, સંઘર્ષને ઉકેલવા માટે, સંભવતઃ મધ્યસ્થી દ્વારા પ્રયાસો કરી શકાય છે. શું એમ્પ્લોયર અને કર્મચારી સંમત નથી, અને શું કર્મચારી સાથેનો કરાર સમાપ્ત કરવાની ઇચ્છા છે? પછી સમાપ્તિ કરાર સંબંધિત વાતચીત સામાન્ય રીતે અનુસરે છે. શું આ સફળ નથી? પછી એમ્પ્લોયર સબડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટને કર્મચારી સાથેનો કરાર સમાપ્ત કરવા માટે કહેશે. અહીં, તે આવશ્યક છે કે કર્મચારી પર એક ચોક્કસ ગેરહાજરી ફાઇલ બનાવવામાં આવે.

કર્મચારી સબડિસ્ટ્રીક્ટ કોર્ટ દ્વારા સમાપ્તિ કરાર અને સમાપ્તિ બંનેમાં સંક્રમણ ભથ્થું (બરતરફી પર વળતર) માટે હકદાર છે.

કામચલાઉ કરાર પર માંદગી રજા

જ્યારે રોજગાર કરાર સમાપ્ત થાય છે ત્યારે શું કર્મચારી હજુ પણ બીમાર છે? પછી એમ્પ્લોયર હવે તેમને વેતન ચૂકવવા પડશે. પછી કર્મચારી નાખુશ થઈ જાય છે. એમ્પ્લોયરે કર્મચારીની માંદગીની જાણ તેમના છેલ્લા કામકાજના દિવસે UWV ને કરવી જોઈએ. પછી કર્મચારીને UWV તરફથી માંદગીનો લાભ મળે છે.

ગેરહાજરી અંગે સલાહ

માંદગીને કારણે કામ ન કરી શકવાને કારણે ઘણી વાર ઘણી પરેશાની થાય છે.'તો સજાગ રહેવું જરૂરી છે. કયા અધિકારો અને જવાબદારીઓ લાગુ પડે છે અને હજુ પણ શું શક્ય છે અને હવે શક્ય નથી? શું તમને માંદગીની રજા વિશે કોઈ પ્રશ્ન છે અને તમને સલાહ જોઈએ છે? પછી અમારો સંપર્ક કરો. અમારા રોજગાર વકીલો તમને મદદ કરવામાં આનંદ થશે!

Law & More