વેપારના રહસ્યોના રક્ષણ પર ડચ કાયદો

ઉદ્યમીઓ કે જે કર્મચારીઓને રોજગારી આપે છે, ઘણીવાર આ કર્મચારીઓ સાથે ગુપ્ત માહિતી શેર કરે છે. આ તકનીકી માહિતી, જેમ કે રેસીપી અથવા અલ્ગોરિધમનો અથવા ગ્રાહક પાયા, માર્કેટિંગ વ્યૂહરચના અથવા વ્યવસાય યોજનાઓ જેવી બિન-તકનીકી માહિતીની ચિંતા કરી શકે છે. જો કે, જ્યારે તમારા કર્મચારી હરીફની કંપનીમાં કામ કરવાનું શરૂ કરે છે ત્યારે આ માહિતીનું શું થશે? શું તમે આ માહિતીનું રક્ષણ કરી શકો છો? ઘણા કેસોમાં, કર્મચારી સાથે જાહેર ન કરાયેલ કરાર સમાપ્ત થાય છે. સૈદ્ધાંતિક રીતે, આ કરાર ખાતરી કરે છે કે તમારી ગોપનીય માહિતી જાહેરમાં નહીં આવે. પરંતુ જો તૃતીય પક્ષ કોઈપણ રીતે તમારા વેપાર રહસ્યો પર હાથ મેળવે તો શું થાય છે? શું આ માહિતીના અનધિકૃત વિતરણ અથવા તેનો ઉપયોગ અટકાવવા માટે શક્યતાઓ છે?

વેપાર રહસ્યો

Octoberક્ટોબર 23, 2018 થી, જ્યારે વેપારના રહસ્યોનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવે છે (અથવા જોખમમાં છે) ત્યારે પગલાં લેવાનું વધુ સરળ બન્યું છે. આ કારણ છે કે આ તારીખે, વેપારના રહસ્યોના રક્ષણ પરનો ડચ કાયદો અમલમાં આવ્યો. આ કાયદાના હપ્તા પહેલાં, ડચ કાયદામાં વેપારના રહસ્યોનું રક્ષણ અને આ રહસ્યોના ઉલ્લંઘન સામે કાર્યવાહી કરવાના માધ્યમો શામેલ નથી. વેપારના રહસ્યોના રક્ષણ અંગેના ડચ કાયદા મુજબ, ઉદ્યોગસાહસિકો ફક્ત તે પક્ષની વિરુદ્ધ જ કાર્યવાહી કરી શકે છે કે જે જાહેર ન કરનાર કરારના આધારે ગુપ્તતા જાળવવાની ફરજ પાડે છે, પણ તે ત્રીજા પક્ષકારોની વિરુદ્ધ પણ છે કે જેમણે ગુપ્ત માહિતી મેળવી છે અને બનાવવા માંગે છે. આ માહિતી નો ઉપયોગ. ન્યાયાધીશ દંડની દંડ હેઠળ ગુપ્ત માહિતીનો ઉપયોગ અથવા જાહેર કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકી શકે છે. ઉપરાંત, વેપારના રહસ્યોનો ઉપયોગ કરીને ઉત્પાદિત ઉત્પાદનો વેચી શકાશે નહીં તેની ખાતરી કરવા પગલાં લઈ શકાય છે. વેપારના રહસ્યોના રક્ષણ અંગેનો ડચ કાયદો તેથી ઉદ્યોગસાહસિકોને તેમની ગોપનીય માહિતી ખરેખર ગુપ્ત રાખવામાં આવે છે તેની ખાતરી કરવા માટે વધારાની બાંયધરી આપે છે.

Law & More