નાદારી વિનંતી

નાદારી વિનંતી

બેંકની નાદારી એપ્લિકેશન દેવું સંગ્રહ માટેનું એક શક્તિશાળી સાધન છે. જો કોઈ દેવાદાર ચુકવણી કરતું નથી અને દાવાની વિવાદ કરવામાં આવ્યો નથી, તો નાદારીની અરજીનો ઉપયોગ દાવાને વધુ ઝડપથી અને સસ્તી રીતે એકત્રિત કરવા માટે ઘણીવાર થઈ શકે છે. નાદારી માટેની અરજી પિટિશનરની પોતાની વિનંતી દ્વારા અથવા એક અથવા વધુ લેણદારોની વિનંતી દ્વારા દાખલ કરી શકાય છે. જો ત્યાં લોકોના હિતના કારણો છે, તો સરકારી વકીલની કચેરી પણ નાદારી માટે ફાઇલ કરી શકે છે.

નાદારી માટે શા માટે કોઈ લેણદાર ફાઇલ કરે છે?

જો તમારું દેવાદાર ચૂકવવામાં નિષ્ફળ જાય છે અને તે બાકી ચલણ ચૂકવવામાં આવશે તેવું લાગતું નથી, તો તમે તમારા દેવાદારની નાદારી માટે ફાઇલ કરી શકો છો. આનાથી theણ (અંશત)) ચૂકવવામાં આવશે તેવી શક્યતા વધે છે. છેવટે, આર્થિક મુશ્કેલીમાં રહેલી કંપનીમાં મોટાભાગે હજી પણ પૈસા હોય છે, ઉદાહરણ તરીકે, ભંડોળ અને સ્થાવર મિલકત. નાદારીની સ્થિતિમાં, બાકીના ઇન્વ .ઇસેસ ચૂકવવા માટે આ બધા પૈસાની વસૂલાત માટે વેચવામાં આવશે. દેવાદારની નાદારીની અરજી વકીલ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવે છે. તમારા દેવાદારને નાદાર જાહેર કરવા વકીલએ કોર્ટને પૂછવું જ જોઇએ. તમારા વકીલ આને નાદારીની અરજી સાથે સબમિટ કરો. મોટાભાગના કેસોમાં, ન્યાયાધીશ કોર્ટમાં સીધો નિર્ણય લેશે કે શું તમારો દેવાદાર નાદાર જાહેર થયો છે.

નાદારી વિનંતી

તમે ક્યારે અરજી કરો છો?

જો દેવાદાર હોય તો તમે નાદારી માટે ફાઇલ કરી શકો છો:

 • 2 અથવા વધુ દેવાં છે, જેમાંથી 1 દાવાપાત્ર છે (ચુકવણીની અવધિ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે);
 • 2 અથવા વધુ લેણદારો છે; અને
 • એવી સ્થિતિમાં છે કે જેમાં તેણે ચૂકવણી કરવાનું બંધ કરી દીધું છે.

તમે વારંવાર પ્રશ્ન સાંભળો છો કે શું નાદારી માટેની અરજી માટે એક કરતાં વધુ લેણદારોની જરૂર છે. જવાબ ના છે. એક જ લેણદાર પણ કરી શકે છે લાગુ એફઅથવા દેવાદારની નાદારી. જો કે, નાદારી માત્ર હોઈ શકે છે જાહેર કોર્ટ દ્વારા જો ત્યાં વધુ લેણદારો હોય. આ લેણદારો સહ-અરજદાર હોવા જરૂરી નથી. જો કોઈ ઉદ્યોગસાહસિક તેના દેવાદારની નાદારી માટે અરજી કરે છે, તો તે પ્રક્રિયા દરમિયાન સાબિત કરવા માટે પૂરતું છે કે ઘણા લેણદારો છે. આપણે આને 'બહુવચનતા આવશ્યકતા' કહીએ છીએ. આ અન્ય લેણદારોના સમર્થનના નિવેદનો દ્વારા અથવા દેવાદાર દ્વારા કરવામાં આવેલા ઘોષણા દ્વારા પણ કરી શકાય છે કે તે હવે તેના લેણદારોને ચુકવવા સક્ષમ નથી. તેથી અરજદાર પાસે તેના પોતાના દાવા ઉપરાંત 'સપોર્ટ દાવા' હોવા આવશ્યક છે. કોર્ટ આને સંક્ષિપ્તમાં અને સંક્ષિપ્તમાં ચકાસશે.

નાદારીની કાર્યવાહીનો સમયગાળો

સામાન્ય રીતે, નાદારીની કાર્યવાહીમાં કોર્ટની સુનાવણી અરજી દાખલ થયાના 6 અઠવાડિયાની અંદર થાય છે. સુનાવણી દરમિયાન અથવા ત્યારબાદ શક્ય તેટલી વહેલી તકે નિર્ણય લેવામાં આવે છે. સુનાવણી દરમિયાન, પક્ષોને 8 અઠવાડિયા સુધીનો વિલંબ આપવામાં આવી શકે છે.

નાદારીની કાર્યવાહીનો ખર્ચ

આ કાર્યવાહી માટે તમે વકીલના ખર્ચ ઉપરાંત કોર્ટ ફી ચૂકવો છો.

નાદારીની કાર્યવાહી કેવી રીતે વિકસિત થાય છે?

નાદારીની કાર્યવાહી નાદારી અરજીની ફાઇલિંગથી શરૂ થાય છે. તમારા વકીલ તમારા દેવાની દેવાની જાહેરાત તમારા વતી નાદારીની માંગણી માટે કોર્ટમાં અરજી સબમિટ કરીને કાર્યવાહી શરૂ કરે છે. તમે અરજદાર છો.

જે પ્રદેશમાં દેવાદાર વસાહત છે ત્યાંની અરજી કોર્ટમાં રજૂ કરવી આવશ્યક છે. લેણદાર તરીકે નાદારી માટે અરજી કરવા માટે, દેવાદારને ઘણી વખત બોલાવવામાં આવ્યો હોવો જોઈએ અને આખરે તે ડિફોલ્ટ હોવાનું જાહેર થયું હતું.

સુનાવણી માટે આમંત્રણ

થોડા અઠવાડિયામાં, તમારા વકીલને કોર્ટ દ્વારા સુનાવણીમાં હાજરી આપવા આમંત્રણ આપવામાં આવશે. આ સૂચના સુનાવણી ક્યારે અને ક્યાં થશે તે જણાવવામાં આવશે. તમારા દેવાદારને પણ જાણ કરવામાં આવશે.

શું દેવાદાર નાદારીની અરજી સાથે અસંમત છે? સુનાવણી દરમિયાન તે અથવા તેણી લેખિત સંરક્ષણ અથવા મૌખિક સંરક્ષણ સબમિટ કરીને પ્રતિક્રિયા આપી શકે છે.

સુનાવણી

દેવાદારને સુનાવણીમાં હાજરી આપવી ફરજિયાત નથી, પરંતુ તેની ભલામણ કરવામાં આવે છે. જો દેવાદાર હાજર ન થાય, તો તે ડિફોલ્ટમાં ચુકાદામાં નાદાર જાહેર થઈ શકે છે.

તમારે અને / અથવા તમારા વકીલ સુનાવણીમાં હાજર થવું આવશ્યક છે. જો સુનાવણીમાં કોઈ હાજર ન થાય તો જજ દ્વારા વિનંતીને નકારી શકાય છે. સુનાવણી સાર્વજનિક નથી અને સુનાવણી દરમિયાન ન્યાયાધીશ સામાન્ય રીતે તેનો નિર્ણય લે છે. જો આ શક્ય ન હોય તો, નિર્ણય શક્ય તેટલી વહેલી તકે આવે છે, સામાન્ય રીતે 1 કે 2 અઠવાડિયાની અંદર. આદેશ તમને અને દેવાદારને અને શામેલ વકીલોને મોકલવામાં આવશે.

અસ્વીકાર

જો તમે કોઈ લેણદાર તરીકે, અદાલતોને નકારી કા decisionેલા નિર્ણયથી અસંમત છો, તો તમે અપીલ દાખલ કરી શકો છો.

ફાળવણી

જો કોર્ટ વિનંતી આપે અને દેવાદારને નાદાર જાહેર કરે, તો દેવાદાર અપીલ માટે અરજી કરી શકે છે. જો દેવાદાર અપીલ કરે, તો નાદારી કોઈપણ રીતે થશે. કોર્ટના નિર્ણય સાથે:

 • દેવાદાર તરત જ નાદાર છે;
 • ન્યાયાધીશ લિક્વિડેટરની નિમણૂક કરે છે; અને
 • ન્યાયાધીશ સુપરવાઇઝરી જજની નિમણૂક કરે છે.

અદાલત દ્વારા નાદારી જાહેર કરવામાં આવ્યા પછી, (કાનૂની) વ્યક્તિ કે જેને નાદાર જાહેર કરવામાં આવશે તે સંપત્તિઓનો નિકાલ અને સંચાલન ગુમાવશે અને અનધિકૃત જાહેર કરવામાં આવશે. લિક્વિડેટર એકમાત્ર એક છે જેને હજી પણ તે ક્ષણથી કાર્ય કરવાની મંજૂરી છે. લિક્વિડેટર નાદારની જગ્યાએ (વ્યક્તિને નાદાર જાહેર કરાયો) કાર્ય કરશે, નાદારી સંપત્તિના ફડચાને મેનેજ કરશે અને લેણદારોના હિતોનું ધ્યાન રાખશે. મોટી નાદારીની સ્થિતિમાં, ઘણા લિક્વિડેટર્સની નિમણૂક થઈ શકે છે. કેટલીક કૃત્યો માટે, ફડચાવાળાએ સુપરવાઇઝરી ન્યાયાધીશ પાસેથી પરવાનગીની વિનંતી કરવી પડે છે, ઉદાહરણ તરીકે સ્ટાફને બરતરફ કરવા અને ઘરેલુ અસરો અથવા સંપત્તિના વેચાણના કિસ્સામાં.

સૈદ્ધાંતિક રૂપે, દેવાળ દરમ્યાન દેવાદાર કોઈપણ આવક મેળવે છે, તે સંપત્તિમાં ઉમેરવામાં આવશે. વ્યવહારમાં, જો કે, લિક્વિડેટર દેવાદાર સાથેના કરારમાં આ કરે છે. જો કોઈ ખાનગી વ્યક્તિને નાદાર જાહેર કરવામાં આવે છે, તો તે જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે કે નાદારી દ્વારા શું આવરી લેવામાં આવ્યું છે અને શું નથી. પ્રથમ આવશ્યકતાઓ અને આવકનો ભાગ, ઉદાહરણ તરીકે, નાદારીમાં શામેલ નથી. દેવાદાર સામાન્ય કાનૂની કૃત્યો પણ કરી શકે છે; પરંતુ નાદારીની સંપત્તિ આ દ્વારા બંધાયેલા નથી. તદુપરાંત, લિક્વિડેટર કોર્ટના નિર્ણયને તેની નાદારી રજિસ્ટ્રી અને ચેમ્બર Commerceફ કોમર્સમાં નોંધણી કરીને અને રાષ્ટ્રીય અખબારમાં જાહેરાત મૂકીને જાહેર કરશે. નાદારી નોંધણી સેન્ટ્રલ ઇન્સોલ્વન્સી રજિસ્ટર (સીઆઈઆર) માં ચુકાદો નોંધાવશે અને તેને સરકારના ગેઝેટમાં પ્રકાશિત કરશે. આ શક્ય અન્ય લેણદારોને લિક્વિડેટરને જાણ કરવાની અને તેમના દાવા રજૂ કરવાની તક આપવા માટે વિકસાવવામાં આવી છે.

આ કાર્યવાહીમાં સુપરવાઇઝરી ન્યાયાધીશનું કાર્ય અદ્રાવ્ય સંપત્તિના સંચાલન અને ફડચાની પ્રક્રિયા અને લિક્વિડેટરની ક્રિયાઓની દેખરેખ રાખવાનું છે. સુપરવાઇઝરી જજની ભલામણ પર કોર્ટ નાદારીને બંધક બનાવવાનો આદેશ આપી શકે છે. સુપરવાઈઝરી જજ સાક્ષીઓને પણ બોલાવી અને સાંભળી શકે છે. લિક્વિડેટર સાથે મળીને સુપરવાઇઝરી જજ કહેવાતી ચકાસણી બેઠકો તૈયાર કરે છે, જેના પર તે અધ્યક્ષ તરીકેની કામગીરી કરશે. ચકાસણી બેઠક અદાલતમાં થાય છે અને તે તે પ્રસંગ છે જ્યારે ફડચા દ્વારા ખેંચાયેલી દેવાની સૂચિની સ્થાપના કરવામાં આવશે.

સંપત્તિનું વિતરણ કેવી રીતે થશે?

લિક્વિડેટર તે defર્ડરને વ્યાખ્યાયિત કરે છે જેમાં લેણદારોને ચૂકવણી કરવામાં આવશે: લેણદારોની રેન્કિંગનો ક્રમ. તમને કેટલું rankedંચું સ્થાન આપવામાં આવે છે, તમને લેણદાર તરીકે ચૂકવવામાં આવશે તેવી શક્યતા વધારે છે. ક્રમાંકનનો ક્રમ લેણદારોના પ્રકારનાં દેવા દાવા પર આધારિત છે.

પ્રથમ, જ્યાં સુધી શક્ય હોય ત્યાં સુધી, સંપત્તિના દેવાની ચૂકવણી કરવામાં આવશે. આમાં ફડચાના પગાર, ભાડુ અને નાદારીની તારીખ પછીનો પગાર શામેલ છે. બાકીની રકમ, સરકારી કર અને ભથ્થાઓ સહિતના વિશેષાધિકૃત દાવાઓ પર જાય છે. કોઈપણ બાકીની રકમ અસુરક્ષિત ("સામાન્ય") લેણદારો પાસે જાય છે. એકવાર ઉપરોક્ત લેણદારોની ચુકવણી થઈ ગયા પછી, બાકીના કોઈપણ ગૌણ લેણદારોને જાય છે. જો હજી પૈસા બાકી છે, તો તે શેરહોલ્ડરને ચૂકવવામાં આવશે જો તે NV અથવા BV ની ચિંતા કરે. કુદરતી વ્યક્તિની નાદારીમાં, બાકીની રકમ નાદારી તરફ દોરી જાય છે. જો કે, આ એક અપવાદરૂપ પરિસ્થિતિ છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં, અસુરક્ષિત લેણદારો માટે નાદારી બાકી રહેવા માટે ખૂબ જ બાકી નથી.

અપવાદ: અલગાવવાદીઓ

ભાગલાવાદીઓ આના સાથે લેણદારો છે:

 • મોર્ટગેજ કાયદો:

ધંધો અથવા રહેણાંક સંપત્તિ મોર્ટગેજ માટે કોલેટરલ છે અને મોર્ટગેજ પ્રદાતા ચુકવણી ન કરવાના કિસ્સામાં થિયા કોલેટરલનો દાવો કરી શકે છે.

 • પ્રતિજ્ ofા અધિકાર:

બેંકે આ શરત સાથે ક્રેડિટ આપી છે કે જો કોઈ ચુકવણી કરવામાં નહીં આવે, તો તે પ્રતિજ્ .ા કરવાનો અધિકાર ધરાવે છે, ઉદાહરણ તરીકે, વ્યવસાયની સૂચિ અથવા સ્ટોક પર.

ભાગલાવાદી (જે શબ્દ પહેલાથી સૂચવે છે) નો દાવો નાદારીથી અલગ છે અને ફડચા દ્વારા દાવો કર્યા વિના તરત જ દાવો કરી શકાય છે. જો કે, લિક્વિડેટર અલગતાવાદીને વાજબી અવધિ માટે રાહ જોવા માટે કહી શકે છે.

પરિણામો

લેણદાર તરીકે તમારા માટે, કોર્ટના નિર્ણયના નીચેના પરિણામો છે:

 • તમે હવે દેવાદારને જાતે જપ્ત કરી શકતા નથી
 • તમે અથવા તમારો વકીલ તમારા દાવાને દસ્તાવેજી પુરાવા સાથે ફડચામાં આપશે
 • ચકાસણી બેઠકમાં, દાવાની અંતિમ સૂચિ દોરવામાં આવશે
 • તમે લિક્વિડેટરની દેવાની સૂચિ અનુસાર ચૂકવણી કરો છો
 • નોટબંધી પછી બાકી દેવું એકત્રિત કરી શકાય છે

જો દેવાદાર એક કુદરતી વ્યક્તિ છે, તો કેટલાક કિસ્સાઓમાં સંભવ છે કે નોટબંધી પછી દેવાદાર દેવાને ફરીથી ગોઠવવા માટે અદાલતમાં વિનંતી રજૂ કરે.

દેવાદાર માટે, કોર્ટના નિર્ણયના નીચેના પરિણામો હોય છે:

 • બધી સંપત્તિ જપ્ત (જરૂરીયાતો સિવાય)
 • દેવાદાર તેની સંપત્તિનું સંચાલન અને નિકાલ ગુમાવે છે
 • પત્રવ્યવહાર સીધા લિક્વિડેટર તરફ જાય છે

નાદારી પ્રક્રિયા કેવી રીતે સમાપ્ત થાય છે?

નાદારી નીચેની રીતોથી સમાપ્ત થઈ શકે છે:

 • સંપત્તિના અભાવને કારણે ફડચો: જો સંપત્તિના દેવા સિવાય અન્ય નોંધો ચૂકવવા માટે પૂરતી સંપત્તિ ન હોય તો સંપત્તિના અભાવને કારણે નાદારી સમાપ્ત થઈ જશે.
 • લેણદારો સાથેની ગોઠવણીને કારણે સમાપ્તિ: નાદારી લેણદારોને એક-બંધ ગોઠવણની દરખાસ્ત કરી શકે છે. આવી દરખાસ્તનો અર્થ એ છે કે નાદારી સંબંધિત દાવાની ટકાવારી ચૂકવે છે, જેની સામે બાકીના દાવા માટે તે તેના દેવાથી મુક્ત થાય છે.
 • અંતિમ વિતરણ સૂચિના બંધનકર્તા પ્રભાવને કારણે રદ કરો: આ તે સમયે થાય છે જ્યારે અસ્કયામતોમાં અસુરક્ષિત લેણદારોને વિતરિત કરવા માટે પૂરતા પ્રમાણમાં વોલ્યુમ નથી, પરંતુ અગ્રતા લેણદારોને ચૂકવણી કરી શકાય છે (ભાગમાં).
 • કોર્ટના અપીલના નિર્ણય દ્વારા ન્યાયાલયના નિર્ણયનો નિર્ણય
 • નાદારીની વિનંતી પર રદ કરવું અને તે જ સમયે debtણ પુનructરચના ગોઠવણીની અરજીની ઘોષણા.

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો: નાદારી વિખેરી ગયા પછી પણ, એક દેખીતી વ્યક્તિ પર ફરીથી દેવા માટે ફરીયાદ થઈ શકે છે. જો કોઈ ચકાસણી મીટિંગ થઈ હોય, તો કાયદો અમલની તક આપે છે, કારણ કે ચકાસણી મીટિંગનો અહેવાલ તમને અમલના શીર્ષક માટેનો અધિકાર આપે છે જેને લાગુ કરી શકાય છે. આવા કિસ્સામાં, તમારે હવે અમલ કરવા માટે ચુકાદાની જરૂર રહેશે નહીં. અલબત્ત, પ્રશ્ન બાકી છે; નોટબંધી પછી હજી શું મેળવી શકાય?

જો દેવાદાર કાર્યવાહી દરમિયાન દેવાદાર સહકાર ન આપે તો શું થાય છે?

દેવાદાર સહકાર આપવા અને તમામ જરૂરી માહિતી સાથે લિક્વિડેટર પ્રદાન કરવા માટે બંધાયેલા છે. આ કહેવાતી 'માહિતી આપવાની ફરજ' છે. જો લિક્વિડેટરને અવરોધિત કરવામાં આવી રહ્યો છે, તો તે નાદારીની પૂછપરછ અથવા અટકાયત કેન્દ્રમાં બાનમાં લેવા જેવા પગલાં લઈ શકે છે. જો દેવાદાર જાહેર થયા પહેલાં દેવાધિકારીઓએ ચોક્કસ કૃત્યો કર્યા હોય, જેના પરિણામે લેણદારોને દેવાં પરત લેવાની ઓછી સંભાવના હોય, તો લિક્વિડેટર આ કૃત્યોને પૂર્વવત્ કરી શકે છે ('બેંકરપ્ટીપ્યુલિઆના'). આ કાનૂની કૃત્ય હોવું આવશ્યક છે, જે દેવાદાર (પછીના નાદાર) દ્વારા કોઈ પણ જવાબદારી વિના નાદારીની ઘોષણા પૂર્વે કરવામાં આવ્યું હતું, અને આ કૃત્ય કરવાથી દેવાદારને ખબર હોત અથવા જાણ હોવી જોઇએ કે આ પરિણામ લેણદારો માટે ગેરલાભ લાવશે.

કાનૂની એન્ટિટીના કિસ્સામાં, જો લિક્વિડેટરને પુરાવા મળે છે કે ડિરેક્ટરોએ નાદાર કાનૂની એન્ટિટીનો દુરૂપયોગ કર્યો છે, તો તેઓ ખાનગી જવાબદાર હોઇ શકે છે. તદુપરાંત, આ વિશે તમે અમારા અગાઉ લખેલા બ્લોગમાં વાંચી શકો છો: નેધરલેન્ડ્સમાં ડિરેક્ટરની જવાબદારી.

સંપર્ક

શું તમે જાણો છો Law & More તમારા માટે કરી શકો છો?
કૃપા કરીને +31 40 369 06 80 પર ફોન દ્વારા અમારો સંપર્ક કરો અથવા અમને ઇમેઇલ મોકલો:

ટોમ મેવિસ, એટર્ની Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
રૂબી વાન કેર્બર્જન, એટર્ની Law & More - ruby.van.kersbergen@lawandmore.nl

Law & More