ભરણપોષણ, તમે ક્યારે છૂટકારો મેળવશો?

ભરણપોષણ, તમે ક્યારે છૂટકારો મેળવશો?

જો લગ્ન આખરે સફળ ન થાય, તો તમે અને તમારા જીવનસાથી છૂટાછેડા લેવાનું નક્કી કરી શકો છો. આ ઘણી વખત તમારી આવકના આધારે, તમારા અથવા તમારા ભૂતપૂર્વ જીવનસાથી માટે ભરણપોષણની જવાબદારીમાં પરિણમે છે. ભરણપોષણની જવાબદારીમાં ચાઇલ્ડ સપોર્ટ અથવા પાર્ટનર સપોર્ટનો સમાવેશ થઈ શકે છે. પરંતુ તમારે તેના માટે કેટલો સમય ચૂકવવો પડશે? અને શું તમે તેનાથી છુટકારો મેળવી શકો છો?

બાળ સહાયની અવધિ

અમે બાળકની જાળવણી વિશે ટૂંકમાં કહી શકીએ. આ એટલા માટે છે કારણ કે બાળ સહાયની અવધિ કાયદા દ્વારા નિર્ધારિત છે અને તેનાથી વિચલિત થઈ શકતું નથી. કાયદા દ્વારા, બાળક 21 વર્ષની ઉંમર સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી ચાઈલ્ડ સપોર્ટ ચૂકવવાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ. કેટલીકવાર, ચાઈલ્ડ સપોર્ટ ચૂકવવાની જવાબદારી 18 વર્ષની ઉંમરે સમાપ્ત થઈ શકે છે. આ તમારા બાળકની આર્થિક સ્વતંત્રતા પર આધારિત છે. જો તમારું બાળક 18 વર્ષથી વધુનું હોય, કલ્યાણ સ્તરે તેની આવક હોય, અને તે હવે અભ્યાસ ન કરી રહ્યું હોય, તો તે પોતાની આર્થિક રીતે કાળજી લેવા માટે સક્ષમ માનવામાં આવે છે. તમારા માટે, આનો અર્થ એ છે કે તમારું બાળક હજુ 21 વર્ષનું ન હોવા છતાં, તમારું બાળક સમર્થનની જવાબદારી ચૂકી જાય છે.

જીવનસાથીના સમર્થનની અવધિ 

ઉપરાંત, ભાગીદાર ભરણપોષણ અંગે, કાયદામાં એક સમયમર્યાદા છે જેના પછી ભરણપોષણની જવાબદારી સમાપ્ત થાય છે. બાળ સહાયથી વિપરીત, ભૂતપૂર્વ ભાગીદારો અન્ય કરાર કરીને આમાંથી વિચલિત થઈ શકે છે. જો કે, શું તમે અને તમારા ભૂતપૂર્વ પાર્ટનર પાર્ટનરના ભરણપોષણની અવધિ પર સંમત થયા નથી? પછી વૈધાનિક શબ્દ લાગુ પડે છે. આ શબ્દ નક્કી કરતી વખતે, તમે જે ક્ષણે છૂટાછેડા લો તે જરૂરી છે. અહીં, 1 જુલાઈ 1994 પહેલાના છૂટાછેડા, 1 જુલાઈ 1994 અને 1 જાન્યુઆરી 2020 વચ્ચેના છૂટાછેડા અને 1 જાન્યુઆરી 2020 પછીના છૂટાછેડા વચ્ચે તફાવત કરવામાં આવ્યો છે.

1 જાન્યુઆરી 2020 પછી છૂટાછેડા લીધા

જો તમે 1 જાન્યુઆરી 2020 પછી છૂટાછેડા લીધા હોય, તો ભરણપોષણની જવાબદારી, સૈદ્ધાંતિક રીતે, લગ્નના અડધા સમયની અવધિ માટે, વધુમાં વધુ 5 વર્ષ સુધી લાગુ પડશે. જો કે, આ નિયમમાં ત્રણ અપવાદો છે. જો તમે અને તમારા ભૂતપૂર્વ પાર્ટનર સાથે બાળકો હોય તો પ્રથમ અપવાદ લાગુ પડે છે. ખરેખર, તે કિસ્સામાં, જ્યારે સૌથી નાનું બાળક 12 વર્ષની ઉંમરે પહોંચે છે ત્યારે જ પતિ-પત્નીનો આધાર બંધ થાય છે. બીજું, 15 વર્ષથી વધુ સમય સુધી ચાલતા લગ્નના કિસ્સામાં, જ્યાં ભથ્થાં મેળવનાર દસ વર્ષની અંદર AOW માટે હકદાર હોય છે, AOW શરૂ ન થાય ત્યાં સુધી ભાગીદાર ભરણપોષણ ચાલુ રહે છે. છેવટે, 1 જાન્યુઆરી 1970ના રોજ અથવા તે પહેલાં જનમ્યા હોય તેવા કિસ્સાઓમાં ભાગીદારનું ભરણપોષણ દસ વર્ષ પછી સમાપ્ત થાય છે, લગ્ન 15 વર્ષથી વધુ સમય સુધી ચાલ્યા હતા, અને ભરણપોષણ આપનારને માત્ર દસ વર્ષથી વધુ સમયમાં AOW પ્રાપ્ત થશે.

1 જુલાઇ 1994 થી 1 જાન્યુઆરી 2020 વચ્ચે છૂટાછેડા થયા

1 જુલાઇ 1994 અને 1 જાન્યુઆરી 2020 ની વચ્ચે છૂટાછેડા લીધેલા લોકો માટે પાર્ટનર એલિમોની 12 વર્ષ સુધી ચાલે છે સિવાય કે તમને કોઈ સંતાન ન હોય અને લગ્ન પાંચ વર્ષથી ઓછા સમય સુધી ચાલ્યા ન હોય. તે કિસ્સાઓમાં, જીવનસાથીનો ટેકો જ્યાં સુધી લગ્ન ચાલે ત્યાં સુધી ચાલે છે.

1 જુલાઈ 1994 પહેલા છૂટાછેડા લીધા

છેલ્લે, 1 જુલાઇ 1994 પહેલા છૂટાછેડા લેનારા ભૂતપૂર્વ ભાગીદારો માટે કોઈ વૈધાનિક શબ્દ નથી. જો તમે અને તમારા ભૂતપૂર્વ જીવનસાથી કોઈ બાબતે સહમત ન થયા હોય, તો જીવનસાથીની જાળવણી ચાલુ રહેશે.

પતિ-પત્નીના સમર્થનને સમાપ્ત કરવા માટેના અન્ય વિકલ્પો 

પતિ-પત્નીની જાળવણીના કિસ્સામાં, અન્ય ઘણી પરિસ્થિતિઓ છે જ્યાં જાળવણીની જવાબદારી સમાપ્ત થાય છે. આમાં શામેલ છે જ્યારે:

  • તમે અને તમારા ભૂતપૂર્વ જીવનસાથી એકસાથે સંમત થાઓ છો કે ભરણપોષણની જવાબદારી અટકે છે;
  • તમે અથવા તમારા ભૂતપૂર્વ જીવનસાથી મૃત્યુ પામે છે;
  • ભરણપોષણ મેળવનાર અન્ય વ્યક્તિ સાથે લગ્ન કરે છે, સહવાસ કરે છે અથવા નાગરિક ભાગીદારીમાં પ્રવેશ કરે છે;
  • ભરણપોષણ ચૂકવનાર હવે ભરણપોષણ ચૂકવી શકશે નહીં; અથવા
  • જાળવણી પ્રાપ્તકર્તા પાસે પૂરતી સ્વતંત્ર આવક છે.

પતિ-પત્નીના સમર્થનની રકમ પરસ્પર બદલવાની પણ શક્યતા છે. શું તમારા ભૂતપૂર્વ જીવનસાથી ફેરફાર સાથે અસંમત છે? પછી તમે કોર્ટમાં પણ આની વિનંતી કરી શકો છો. આમ કરવા માટે, તમારી પાસે સારું કારણ હોવું જોઈએ, ઉદાહરણ તરીકે, આવકમાં ફેરફારને કારણે.

શું તમારો ભૂતપૂર્વ જીવનસાથી ભરણપોષણમાં ફેરફાર કરવા અથવા સમાપ્ત કરવા માંગે છે અને તમે અસંમત છો? અથવા શું તમે ભરણપોષણ ચૂકવનાર છો અને તમારી ભરણપોષણની જવાબદારી દૂર કરવા માંગો છો? જો એમ હોય, તો અમારા વકીલોમાંથી એકનો સંપર્ક કરો. અમારા છૂટાછેડા વકીલો વ્યક્તિગત સલાહ સાથે તમારી સેવામાં છે અને તમને કોઈપણ કાનૂની પગલાંમાં મદદ કરવામાં આનંદ થશે.

ગોપનીયતા સેટિંગ્સ
અમારી વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરતી વખતે અમે તમારા અનુભવને વધારવા માટે કૂકીઝનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. જો તમે બ્રાઉઝર દ્વારા અમારી સેવાઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો, તો તમે તમારા વેબ બ્રાઉઝર સેટિંગ્સ દ્વારા કૂકીઝને પ્રતિબંધિત, અવરોધિત અથવા દૂર કરી શકો છો. અમે તૃતીય પક્ષોની સામગ્રી અને સ્ક્રિપ્ટ્સનો પણ ઉપયોગ કરીએ છીએ જે ટ્રેકિંગ તકનીકોનો ઉપયોગ કરી શકે છે. આવા તૃતીય પક્ષ એમ્બેડ્સને મંજૂરી આપવા માટે તમે નીચે પસંદગીપૂર્વક તમારી સંમતિ આપી શકો છો. અમે ઉપયોગ કરીએ છીએ તે કૂકીઝ, અમે એકત્રિત કરીએ છીએ તે ડેટા અને અમે તેની પ્રક્રિયા કેવી રીતે કરીએ છીએ તે વિશે સંપૂર્ણ માહિતી માટે, કૃપા કરીને અમારી તપાસો ગોપનીયતા નીતિ
Law & More B.V.