રોજગાર કરારમાં શરતો સમાપ્ત કરવી

રોજગાર કરારમાં શરતો સમાપ્ત કરવી

એમ્પ્લોયમેન્ટ કોન્ટ્રાક્ટને સમાપ્ત કરવાની એક રીત એ છે કે રિઝોલ્યુટિવ શરત દાખલ કરવી. પરંતુ કઈ શરતો હેઠળ રોજગાર કરારમાં નિશ્ચયાત્મક શરતનો સમાવેશ કરી શકાય છે, અને તે સ્થિતિ આવી ગયા પછી રોજગાર કરાર ક્યારે સમાપ્ત થાય છે?

નિશ્ચયાત્મક સ્થિતિ શું છે? 

રોજગાર કરારનો મુસદ્દો તૈયાર કરતી વખતે, કરારની સ્વતંત્રતા પક્ષોને લાગુ પડે છે. આનો અર્થ એ છે કે પક્ષો પોતે નક્કી કરી શકે છે કે કરારમાં શું શામેલ છે. ઉદાહરણ તરીકે, રોજગાર કરારમાં નિશ્ચયાત્મક સ્થિતિ હોવાની શક્યતા છે.

રિઝોલ્યુટિવ શરતનો અર્થ એ છે કે ઇવેન્ટ અથવા શરત ધરાવતા કરારમાં જોગવાઈ શામેલ છે. જ્યારે આ ઘટના બને છે, અથવા સ્થિતિ ટ્રિગર થાય છે, ત્યારે રોજગાર કરાર કાયદાની કામગીરી દ્વારા સમાપ્ત થાય છે. આનો અર્થ એ છે કે કરાર નોટિસ અથવા વિસર્જનની જરૂર વગર સમાપ્ત થાય છે.

રિઝોલ્યુટિવ શરતનો ઉપયોગ કરતી વખતે, તે હોવું આવશ્યક છે અનિશ્ચિત કે શરત અમલમાં આવશે. તેથી, તે પૂરતું નથી કે તે પહેલાથી જ નિશ્ચિત છે કે શરત અમલમાં આવશે, પરંતુ માત્ર એટલું જ કે તે કયા સમયે અમલમાં આવશે તે હજુ પણ નક્કી કરવામાં આવી રહ્યું છે.

કયા રોજગાર કરારમાં નિશ્ચયાત્મક શરતનો સમાવેશ કરી શકાય છે?

ઓપન-એન્ડેડ એમ્પ્લોયમેન્ટ કોન્ટ્રાક્ટ માટે, એક નિશ્ચયાત્મક શરત શામેલ હોઈ શકે છે. રોજગાર કરાર અનિશ્ચિત સમય સુધી અસ્તિત્વમાં રહે છે (ઓગળી જવાની સ્થિતિ પ્રભાવિત થયા વિના). જ્યારે નિશ્ચયાત્મક સ્થિતિ આવી હોય ત્યારે જ રોજગાર કરાર કાયદાની કામગીરી દ્વારા સમાપ્ત થાય છે.

આ જ દરખાસ્ત નિયત-ગાળાના રોજગાર કરારને લાગુ પડે છે. કરારમાં નિશ્ચયાત્મક શરત શામેલ હોઈ શકે છે. રોજગાર કરાર કરારની અવધિ માટે નિયમિત કરારની જેમ અસ્તિત્વમાં છે (નિશ્ચયાત્મક સ્થિતિની એન્ટ્રી વિના). જ્યારે નિશ્ચયાત્મક સ્થિતિ આવી હોય ત્યારે જ રોજગાર કરાર કાયદાની કામગીરી દ્વારા સમાપ્ત થાય છે.

નિશ્ચયાત્મક સ્થિતિના ઉદાહરણો

નિશ્ચયાત્મક સ્થિતિનું ઉદાહરણ ડિપ્લોમા મેળવવું છે. ઉદાહરણ તરીકે, એમ્પ્લોયર ચોક્કસ ડિપ્લોમા સાથે કર્મચારીઓને રોજગાર આપવા માટે બંધાયેલા હોઈ શકે છે. તે કિસ્સામાં, રોજગાર કરારમાં એક નિશ્ચિત શરત હોઈ શકે છે જે જણાવે છે કે કર્મચારી પાસે ચોક્કસ સમયગાળામાં ડિપ્લોમા હોવો જોઈએ. જો તેણે તે સમયગાળામાં ડિપ્લોમા મેળવ્યો ન હોય, તો રોજગાર કરાર કાયદાની કામગીરી દ્વારા સમાપ્ત થાય છે.

બીજું ઉદાહરણ ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સનો કબજો છે. જો ટેક્સી ડ્રાઇવરનું લાઇસન્સ છીનવી લેવામાં આવે છે, જે તેના રોજગાર કરારમાં નિશ્ચિત શરત તરીકે શામેલ છે, તો તે કાયદાની કામગીરી દ્વારા સમાપ્ત થાય છે.

અંતિમ ઉદાહરણ એ VOG સ્ટેટમેન્ટ પ્રદાન કરવાની જવાબદારી છે. અમુક હોદ્દા પર (જેમ કે શિક્ષકો, શિક્ષણ સહાયકો અને નર્સ), કાયદા દ્વારા સારા વર્તનનું પ્રમાણપત્ર જરૂરી છે.

તે પછી રોજગાર કરારમાં શામેલ કરી શકાય છે કે કર્મચારી ચોક્કસ સમયગાળામાં VOG જારી કરવા માટે બંધાયેલા છે. શું કર્મચારી આમ કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે? પછી રોજગાર કરાર કાયદાની કામગીરી દ્વારા સમાપ્ત થાય છે.

રિઝોલ્યુટિવ શરતનો સમાવેશ કરવા માટેની આવશ્યકતાઓ શું છે?

નિશ્ચયાત્મક શરત માત્ર અમુક શરતો હેઠળ રોજગાર કરારમાં સમાવી શકાય છે.

  • પ્રથમ, સ્થિતિ ઉદ્દેશ્યથી નિર્ધારિત હોવી જોઈએ. જ્યારે નિશ્ચયાત્મક સ્થિતિ અમલમાં આવી ત્યારે તે દરેકને સ્પષ્ટ હોવું જોઈએ. એમ્પ્લોયરને જોવા માટે કોઈ જગ્યા હોવી જોઈએ નહીં (ઉદાહરણ તરીકે, જો કર્મચારી કામગીરી કરવામાં નિષ્ફળ જાય તો રોજગાર કરાર કાયદાની કામગીરી દ્વારા સમાપ્ત થાય છે).
  • બીજું, શરત બરતરફીના કાયદા હેઠળ બરતરફી પ્રતિબંધોનું ઉલ્લંઘન કરતી હોવી જોઈએ નહીં (દા.ત., પૂર્વ-શરત વાંચવી જોઈએ નહીં: રોજગાર કરાર ગર્ભાવસ્થા અથવા માંદગીના કિસ્સામાં કાયદાની કામગીરી દ્વારા સમાપ્ત થાય છે).
  • ત્રીજું, તે અનિશ્ચિત હોવું જોઈએ કે સ્થિતિ થશે. આમ, એવું ન હોવું જોઈએ કે એવી ધારણા છે કે સ્થિતિ થશે, અને માત્ર ઘટનાનો સમય અસ્પષ્ટ છે.
  • છેલ્લે, એમ્પ્લોયરે એક વાર તે આવી જાય તે પછી તરત જ રિઝોલ્યુટીવ શરતનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આમ, નોટિસ પીરિયડ લાગુ પડતો નથી.

શું તમારી પાસે નિશ્ચયાત્મક સ્થિતિના સંદર્ભમાં વધુ પ્રશ્નો છે અથવા કોઈ વિશે સામાન્ય પ્રશ્નો છે રોજગાર કરાર અને સલાહ મેળવવા માંગો છો? જો એમ હોય, તો કૃપા કરીને અમારો સંપર્ક કરો. અમારા રોજગાર વકીલો તમને મદદ કરવામાં ખુશ થશે!

Law & More